ห้องอาหาร“นิช” โรงแรมสยามเคมปินสกี้กรุงเทพฯ จัดงานปาร์ตี้เปิดตัว “Sash & Fritz” แบรนด์วอดก้าระดับพรีเมี่ยมจากประเทศเยอรมันนี

ผ่านไปอย่างสวยงามน่าประทับใจ สำหรับงานปาร์ตี้เปิดตัว “Sash & Fritz” แบรนด์วอดก้าระดับพรีเมี่ยมจากประเทศเยอรมันนี ซึ่งจัดโดย โรงแรมสยามเคมปินสกี้กรุงเทพฯ ร่วมกับ บริษัท อาทิซาน เทรดดิ้ง จำกัด ที่ภายในงานได้มีการเสิร์ฟวอดก้าร่วมกบัคาเวยีร์คุณภาพเยี่ยม ณ ห้องอาหารนิช เมื่อคืนวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมาซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นการเปิดตวัคร้ังแรกในทวีปเอเชียของ “Sash & Fritz” แบรนดว์อดก้าชื่อดังจากประเทศเยอรมันนี ที่ได้รับรางวัลการันตีคุณภาพในระดับนานาชาติมากมาย อาทิ “Best Wheat Vodka of the World” จากการแข่งขันเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (spirits) นานาชาติ ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ และ “German Vodka of the Year” จากการแข่งขันเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (spirits) ของนครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

เกี่ยวกับวอดก้า Sash & Fritz

Sash & Fritz – แบรนด์วอดก้าระดับพรีเมี่ยมที่ผสมผสานวัฒนธรรมของประเทศรัสเซีย และความสมบูรณ์แบบของประเทศเยอรมันนีไว้อย่างลงตัวคัดสรรวัตถุดิบที่ดีที่สุดจากแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอาทิ ข้าวสาลีคุณภาพเยี่ยม 100% จากประเทศเยอรมันนี น้าแร่ธรรมชาติจากเทือกเขา Ore ส่งผลใหว้อดกา้ที่ผลิตมีคุณภาพในระดับสูง กรรมวิธีการผลิตที่ส่งตรงจากธรรมชาติ ปราศจากสี มีกลิ่นหอมหวานจากเมล็ดพืชและผลไม้สีเหลืองที่เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัที่โดดเด่น และมีรสชาติหวานเป็นที่น่าจดจำได้

 

ธันย์ชนก บุญแสง (ปิ๊ง)
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์
099 146 5454

 

Related contents:

You may also like...