เซ็นทาราแกรนด์ฯ ส่งเสริมอาชีพผู้สูงวัยหลังเกษียณ

สุพัตรา จิราธิวัฒน์ (กลาง) รองประธานอาวุโส ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา เป็นประธานเปิดเทศกาลจำหน่ายสินค้า “วัยเก๋า ออน เซล” จากชมรมผู้สูงวัย ซึ่งทางโรงแรมจัดพื้นที่ให้จำหน่ายสินค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อส่งเสริมรายได้ และสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้สูงอายุวัยเกษียณ โดยมี ภัทรา จองเจริญกุลชัย (ที่ 3 จากขวา) รองประธานฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ คณะผู้บริหารของโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ ร่วมงาน ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ วันก่อน

รายชื่อจากซ้ายไปขวา
1. มร. จอห์น เคนเดส
2. มนธกานต์ ชัทท์
3. กาญจนา เรืองสิริวิชญกุล
4. สุพัตรา จิราธิวัฒน์
5. ภัทรา จองเจริญกุลชัย
6. ระจิต โภคสมบูรณ์กิจ
7. วิชิต วรรณศร
Nattasiri Jianurankul (Tan) | Public Relations Manager
Centara Grand & Bangkok Convention Centre at CentralWorld
999/99 Rama 1 Road, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand
M: +66 (9) 8159 9519 | T: +66 (0) 2 100 1234 #6113 | F: +66 (0) 2 100 1235

Related contents:

You may also like...