ศูนย์การค้าอัมรินทร์ พลาซ่าจัดกิจกรรม “ความสุขของพ่อ” นำเงินรายได้สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก

ศูนย์การค้าอัมรินทร์ พลาซ่า ร่วมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดกิจกรรม “ความสุขของพ่อ” พร้อมนำรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายจากการจำหน่ายภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ และเสื้อยืด “คำพ่อสอน” ภายในงาน “ความสุขของพ่อ” ระหว่างวันที่ 7 ธันวาคม 2559 – 6 มกราคม 2560 บริเวณ หน้าศูนย์การค้าอัมรินทร์ พลาซ่า มอบให้กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก เพื่อการสนับสนุนด้านการจัดหาอุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์เมื่อเร็วๆนี้

นางสาวลภัสนันท์ โยธาธรรมสิทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้าอัมรินทร์ พลาซ่า กล่าวว่า “ตามที่เราทราบกันดีว่าในช่วงปลายปี เป็นช่วงเทศกาลที่ทุกคนจะได้ส่งความสุขให้กันและกัน ศูนย์การค้าอัมรินทร์ พลาซ่าถือเป็นหนึ่งในแลนมาร์คของกรุงเทพมหานครที่ส่งมอบความสุขให้คนไทยตลอดทุกปี ในปีนี้ก็เช่นกันเราได้จัดกิจกรรมส่งความสุขแก่คนไทยทุกคนส่งท้ายปีในรูปแบบที่เรียบง่ายภายใต้ชื่องาน “ความสุขของพ่อ” เพื่อเป็นการร่วมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่านตลอดระยะเวลากว่า 7 ทศวรรษ ที่เราต่างตระหนักดีว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงอุทิศพระวรกายทรงงานอย่างหนักเพื่อสร้างความเจริญของประเทศชาติ และสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของราษฎรของพระองค์ท่านอย่างแท้จริง นอกจากนี้พระองค์ยังทรงเป็นต้นแบบของการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง เพื่อให้ราษฎรน้อมนำไปปฏิบัติตามได้ การจัดงานครั้งนี้ จึงมุ่งหวังที่จะสร้างความสุข ความทรงจำที่ดีแก่ประชาชน โดยเปิดพื้นที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้น้อมนำแนวพระบรมราโชวาท และกระแสพระราชดำรัส ตลอดจนคำสอนของพระองค์ท่านที่เคยพระราชทานไว้มาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต เพื่อนำมาสู่การพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติ”

“นอกจากนี้ภายหลังจากการจัดงานศูนย์การค้าอัมรินทร์ พลาซ่ายังได้ร่วมกับคุณสราวุธ อิสรานุวรรธน์ ศิลปินเจ้าของผลงานนิทรรศการ “ความสุขของพ่อหลวงในความทรงจำ” นำรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายจากการจำหน่ายภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ และเสื้อยืด “คำพ่อสอน” ภายในงาน “ความสุขของพ่อ” ที่เราจัดกันมาเป็นระยะเวลา 1 เดือน มอบให้กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก เพื่อการสนับสนุนด้านการจัดหาอุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ซึ่งถือเป็นการต่อยอดโครงการช่วยเหลือสังคมที่ศูนย์การค้าอัมรินทร์ พลาซ่าของเราทำอย่างต่อเนื่องทุกปี” นางสาวลภัสนันท์ กล่าวปิดท้าย
โดยภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมที่สร้างความประทับใจแก่ประชาชนผู้ร่วมงานมากมาย อาทิ

• ชมนิทรรศการภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ผลงานแห่งความประทับใจสร้างสรรโดยศิลปิน คุณสราวุธ อิสรานุวรรธน์ และร่วมกิจกรรมออกแบบเสื้อยืดคำพ่อสอน โดยรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก เพื่อการสนับสนุนให้สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (รพ.เด็ก)

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาสอบถามที่เบอร์ 02 650-4704
หรือ www.facebook.com/AmarinBrandSale.AmarinPlaza

รุจิเรข รัศมีจาตุรงค์ (กุ้ง)
เจ้าหน้าที่อหาวุโสฝ่ายประชาสัมพันธ์
บริษัท เกษร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
โทรศัพท์ +662 656 1516 ext. 206, +6681 919 5664
อีเมล์ Rujirek.Russameejaturong@gaysorngroup.com

 

Related contents:

You may also like...