กษมาช นีรปัทมะ

 

กษมาช นีรปัทมะ

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ท้อปสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ท้อปสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม 2550 เป็นบริษัทในเครือของ บริษัท สนุก ออนไลน์ จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านให้บริการการสื่อสารออนไลน์แบบครบวงจร และรับบริหารสื่อโฆษณาออนไลน์ในรูปแบบที่หลากหลายและสามารถวัดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทีมงานที่เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาด้านการสื่อสารการตลาดออนไลน์ให้กับลูกค้าชั้นนำมากมายทั้งในและต่างประเทศ

 

Related contents:

You may also like...