ประกาศ งานพระบรมศพ รัชกาลที่ 9 : หมายกำหนดการ

หมายกำหนดการ

หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงพระราชกุศล สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

ประกาศ งานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร

๑. ประกาศ

๒. กำหนดการ 

๓. หมายกำหนดการ

line

ที่มา: เว็บไซต์สำนักพระราชวัง

http://www.brh.thaigov.net/

Related contents:

You may also like...