ไทยพาณิชย์ จัดสัมมนารวมตัว 3 นักธุรกิจ

1B5A6631-01

ธนาคารไทยพาณิชย์ นำโดย นายวิพล วรเสาหฤท รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (กลาง) พร้อมด้วย นางสาวผกาฉัตร เตชาบูรพานนท์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดภาพลักษณ์องค์กรและการตลาด (ที่ 3 จากซ้าย) จัดงานสัมมนา SCB SME SUCCESS #โตอย่างสตรอง” โดยได้รับเกียรติจาก 3 ผู้ประกอบการ SME ที่ประสบความสำเร็จในการสร้างธุรกิจประกอบด้วย นายสราวุฒิ พรพัฒนารักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (ที่ 2 จากซ้าย) นางสาวสุรีรัตน์ ศรีพรหมคำ ผู้ก่อตั้ง บริษัท เจคิว ฟูดส์ จำกัด (ที่ 2 จากขวา) และ                นายนรินทร์เดช ทวีแสงพานิชย์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยฮาเบล อินดัสเตรียล จำกัด (ขวา) พร้อม รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา (ที่ 3 จากขวา) กูรูด้านการตลาด ร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมอง ทั้งนี้มี SME  และผู้ที่กำลังมองหาโอกาสทางธุรกิจ ให้ความสนใจร่วมเข้าฟังสัมมนา มากกว่า 1,500 คน งานจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ บีซีซี ฮอล์ เซ็นทรัลลาดพร้าว

 

นายวิพล วรเสาหฤท รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งมี SME ไทยจำนวนมากที่ประสบความสำเร็จ ธุรกิจเติบโตทั้งในระดับประเทศและสามารถขยายตลาดไปสู่ต่างประเทศได้อย่างโดดเด่น สามารถเป็นแบบอย่างหรือสร้างแรงบันดาลใจให้กับ SME อื่นๆ ที่ต้องการประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจเช่นกัน ธนาคารไทยพาณิชย์จึงได้จัดงานสัมมนาSCB SME SUCCESS #โตอย่างสตรอง” ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องในปีนี้เป็นปีที่ 6 และยังเป็นการสานต่อเจตนารมณ์ของกลุ่มภาคีพลังประชารัฐ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ผ่านโครงการพี่ช่วยน้อง (Big Brother)  โดยงานสัมมนาครั้งนี้ได้รวมนักธุรกิจชื่อดังจาก 3 บริษัทที่ประสบความสำเร็จในการสร้างธุรกิจให้เป็นที่ยอมรับและมียอดการจำหน่ายที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง รวมถึงได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา กูรูด้านการตลาด ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ให้ความรู้และมุมมองทางธุรกิจแก่ SME  ที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจ และผู้สนใจทั่วไปที่กำลังศึกษาโอกาสในการมีกิจการเป็นของตัวเอง

 

“โลกธุรกิจในปัจจุบันแตกต่างจากอดีต ทั้งปัจจัยแวดล้อมทางเศรษฐกิจภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงถึงกันหมด พฤติกรรมของผู้บริโภค การแข่งขันในหลากหลายรูปแบบ ทั้งด้านเทคโนโลยีในยุคดิจิตอล ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย ตลอดจนเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ผู้ประกอบการในยุคนี้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ธนาคารมองว่าการเปิดโอกาสให้ SME ได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์และแนวคิดของนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ จะเป็นแรงบันดาลใจ และเปิดมุมมองใหม่ๆ ให้กับ SME รุ่นน้องสามารถนำไปประยุกต์และต่อยอดธุรกิจของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น”

สำหรับนักธุรกิจที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในงานสัมมนา “SCB SME SUCCESS #โตอย่าง       สตรอง” ครั้งนี้ ประกอบด้วย นายสราวุฒิ พรพัฒนารักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ดูแลผิว “สเนลไวท์” ซึ่งมีจุดแข็งในเรื่องการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักและติดตลาดอย่างรวดเร็ว นางสาวสุรีรัตน์ ศรีพรหมคำ ผู้ก่อตั้ง บริษัท เจคิว ฟูดส์ จำกัด ผู้จำหน่าย เจคิว ปูม้านึ่ง เดลิเวอรี่  โดยมีความแข็งแกร่งด้านช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านโซเชียลมีเดีย และนายนรินทร์เดช ทวีแสงพานิชย์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย ฮาเบล อินดัสเตรียล จำกัด ผู้ผลิตทีวีไทย ในชื่อ altron TV ที่สามารถก้าวข้ามขีดจำกัดจากโรงงานผู้รับจ้างผลิตสินค้า (โออีเอ็ม) มาสู่แบรนด์ทีวีไทยเพื่อการส่งออก โดยมี ดร. เสรี วงษ์มณฑา เป็นผู้ดำเนินการเสวนาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสร้างธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ

 

โดยในงาน ดร. เสรี ยังสรุปรวม 10 เคล็ดลับ SME #โตอย่างสตรอง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจให้กับ SME ทุกประเภท ดังนี้ 1. ให้ความสำคัญกับนวัตกรรมเพื่อความเป็นผู้นำด้านสินค้าและบริการ 2. ตระหนักรู้พลังของแบรนด์ แล้วดำรงรักษาให้ยั่งยืนและมุ่งมั่นที่จะปรับปรุง 3. ออกแบบสินค้าและบริการให้ Wow เพื่อให้เหตุผลในการเล่าและแบ่งปันเรื่องราว Brand ของเรา 4. จำไว้เสมอว่าการสร้าง Brand เป็นการเดินทางแบบมาราธอนที่ไม่มีจุดจบ 5. ภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการในการสร้าง Brand ที่ขาดไม่ได้ 6. สร้างเรื่องราวที่น่าสนใจเป็นพิเศษนำเสนอในสื่อสังคมเพื่อให้มีแพร่กระจายอย่างรวดเร็วดุจดั่งไวรัส 7. ใช้ประโยชน์จากพลังผู้มีอิทธิพลในโลกดิจิตอลให้มีส่วนในการยืนยันคุณค่าของตราสินค้าบนพื้นที่ดิจิตอล 8. เปลี่ยนองค์กรให้เป็นองค์กรอิเลคทรอนิกส์ทำธุรกิจแบบอิเลคทรอนิกส์ที่ทำการค้าแบบอิเลคทรอนิกส์ และมีการสื่อสารกับลูกค้าด้วยเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ 9. การสร้างความไว้วางใจคือหัวใจของการพัฒนาความสัมพันธ์ที่จะดำรงความภักดีของลูกค้า 10. ต้องไม่ลืมหลักการที่ว่า “เราไม่อาจจะมีลูกค้าที่มีความสุขได้ถ้าหากเราไม่มีพนักงานที่มีความสุข”

การจัดงานสัมมนา “SCB SME SUCCESS #โตอย่างสตรอง” ในครั้งนี้เป็นหนึ่งในอีกหลากหลายโครงการที่ธนาคารจัดให้มีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยเติบโตจากเศรษฐกิจฐานราก ด้วยภาคธุรกิจ SME ที่แข็งแกร่งสามารถขับเคลื่อนประเทศให้ขยายตัวได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ธนาคารไทยพาณิชย์พร้อมให้บริการด้านสินเชื่อ SME อย่างครบวงจร รวมถึงการให้คำปรึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจอย่างมืออาชีพ โดยทีม SCB SME ที่ธนาคารไทยพาณิชย์กว่า 1,200 สาขาทั่วประเทศไทย หรือ โทร. 02-722-2222

 

head-bottom3


logo

Reported by : กองบรรณาธิการ
Editor@HiclassSociety.com

 

วัฒนี สมจิตต์ (เอ)

Media Relations Manager

โทร. 02 5444502 มือถือ. 085 1237794

Related contents:

You may also like...