วิลาสินี พุทธิการันต์ กรรมการ (กรรมการอิสระ) และ กรรมการบริหาร เอสซี แอสเสท

Photo K.Vilasinee 2

วิลาสินี พุทธิการันต์ กรรมการ (กรรมการอิสระ) และ กรรมการบริหาร บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ ได้มีมติจากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2559 ประกาศชื่อกรรมการใหม่ โดยแต่งตั้ง นางวิลาสินี พุทธิการันต์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ (กรรมการอิสระ) และ กรรมการบริหาร แทนนางเพ็ญโสม ดามาพงศ์ กรรมการคนเดิมที่ขอลาออกไป โดยมีผลตั้งแต่เมื่อวันที่ 15 มกราคม ที่ผ่านมา

Photo K.Vilasinee 1

วิลาสินี พุทธิการันต์ กรรมการ (กรรมการอิสระ) และ กรรมการบริหาร บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

คุณนันทนา หาญทวิชัย /  คุณตรีนุช แสงสิงแก้ว / คุณอภิพล เสียงใส / คุณวรวรรณ โทวระ

โทรศัพท์ 0-2949-2293, 0-2949-2404, 0-2949-2541, 0-2949-2913  แฟกซ์ 0-2949-2209

อี-เมล์ : nuntana@scasset.com, threenut@scasset.com, aphiphol@scasset.com, worawan@scasset.com

 

 

 

Related contents:

You may also like...