KTC คว้ารางวัล Japan Tourism Awards in Thailand 2015

 เคทีซีสุดปลื้ม รับรางวัล “Japan Tourism Awards in Thailand 2015”  (2)

เคทีซีสุดปลื้ม รับรางวัล “Japan Tourism Awards in Thailand 2015” จากองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น

                                                                                   

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดย นางพิทยา วรปัญญาสกุล (กลางขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-ธุรกิจบัตรเครดิต และนางสาวเจนจิต ลัดพลี (ขวา) ผู้อำนวยการ-การตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและสันทนาการ รับมอบรางวัลผู้สนับสนุนการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นดีเด่น “Japan Tourism Awards in Thailand 2015” เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO) สำนักงานกรุงเทพฯ จาก มร. ชิเกะคะสุ ซะโต         (กลางซ้าย)  เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และมร. คะซุฮิโร อิโต (ซ้าย) ผู้อำนวยการบริหาร องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น โดยพิธีมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้น ณ บ้านพักเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ซอยนานา ถนนสุขุมวิท เมื่อเร็วๆ นี้

 

line

Advertise with HiclassSociety.com Call: 086-8963112 Email: isaree@hiclassmagazine.com

line

line

1000x400px

line

line
Advertise with HiclassSociety.com Call: 086-8963112 Email: isaree@hiclassmagazine.com

line

 

ฝ่ายสื่อสารองค์กรและธุรกิจสัมพันธ์ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
กัณฑรัตน์ เจิมจิตรผ่อง โทรศัพท์ 02-828-5057
ภารดี เทศรัตนวงศ์ โทรศัพท์ 0-2828-5049
นลิน เจริญศรี โทรศัพท์ 02-828-5047
อีเมล์ ktc_pr@ktc.co.th

Related contents:

You may also like...