กฤษฎา โพธิสมภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. ศรีราชาคอนสตรัคชั่น SRICHA

sricha-2

นายกฤษฎา โพธิสมภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. ศรีราชาคอนสตรัคชั่น หรือ SRICHA

นายกฤษฎา โพธิสมภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. ศรีราชาคอนสตรัคชั่น หรือ SRICHA ผู้เชี่ยวชาญงานรับเหมาก่อสร้างโลหะในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

“ผลประกอบการของบริษัทฯ ตลอดปี 2558 ตั้งแต่เดือนมกราคม-ธันวาคม มีรายได้รวม 1,688.55 ล้านบาทลดลง 36.47% เมื่อเทียบกับปี 2557ซึ่งมีรายได้รวม 2,658.07 ส่วนกำไรสุทธิปี 2558 รวม 339.36 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 1.10 บาท ลดลง60.22% เมื่อเทียบกับปี 2557 ซึ่งมีกำไรสุทธิ 853.13 ล้านบาท สาเหตุที่รายได้ลดลงจากปีก่อนมาจากโครงการส่วนใหญ่แล้วเสร็จ และส่งมอบงานให้ลูกค้าตั้งแต่ปลายปี 2557 รวมถึงภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวตลอดปี 2558 และ ราคาน้ำมันที่ตกต่ำลง ทำให้เกิดการเลื่อนการลงทุน ก่อสร้างโครงการด้านพลังงาน อย่างไรก็ตาม SRICHA ยังมองหาช่องทางและโอกาสใหม่ๆ ในการสร้างรายได้และผลกำไรให้กับผู้ถือหุ้นของเรา จะเห็นว่าตัวเลขของผลประกอบการของเรา ลดลง แต่ยังมีกำไรอยู่ มั่นใจว่าในอนาคตอันใกล้ จะได้เห็นโครงการขนาดใหญ่ ของบริษัทฯ เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ เป็นธุรกิจเฉพาะ (Niche Market) มีความเชี่ยวชาญชำนาญการรับเหมาก่อสร้างโรงงาน ที่มีผู้ประกอบการน้อยราย และการแข่งขันต่ำ” นายกฤษฎา กล่าวต่อว่า “บริษัทฯ มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้จ่ายเงินปันผลทั้งปีหุ้นละ 1.50 บาท โดยจะจ่ายในอัตรา 0.50 บาท สำหรับงวดครึ่งปีหลังนี้จากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีเงินสดอยู่ร่วม 1,000 ล้านบาท โดยจะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นจำนวน 309,879,000 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น 154,939,500บาท และกำหนดให้วันที่ 6 พฤษภาคม 2558 เป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล โดยการจ่ายเงินปันผลจะจ่ายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ซึ่งเมื่อรวมกับการที่บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 1 บาท เมื่อ 11 กันยายน 2558 ทำให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากปีงบประมาณ 2558 นี้ รวมทั้งสิ้น 1.50 บาทต่อหุ้น”

 

“ปัจจุบัน SRICHA มีมูลค่าปริมาณงานในมือกว่า 900 ล้านบาททั้งงานก่อสร้างในประเทศ และงานซ่อมบำรุงและดูแลรักษา (Maintenance) เครื่องจักรในโครงการ Ambatovy ซึ่งเป็นโรงงานถลุงเหมืองแร่ที่ประเทศมาดากัสการ์ ระหว่างนี้บริษัทเตรียมเสนองานก่อสร้างใหม่ หลายโครงการ มูลค่ารวมจะสูงกว่า 10,000 ล้านบาท โดยทุกงานทุกโครงการเป็นการ รับงานแบบสัญญาเปิด บริษัทสามารถเพิ่มการรับรู้รายได้จากมูลค่างานใน ช่วงเริ่มเสมอ”

บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ  Sriracha Construction Public Company หรือ บมจ.ศรีราชาคอนสตรัคชั่น (SRICHA) ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2537 โดยนายบุญเครือ เขมาภิรัตน์ กรรมการผู้จัดการ และกลุ่มทีมงานวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญกว่า 12 ท่าน เพื่อดำเนินธุรกิจงานก่อสร้างโลหะในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ (Mechanical Construction) แบบครบวงจร ได้แก่ งานออกแบบรายละเอียดทางวิศวกรรม งานจัดหาวัตถุดิบในการผลิต โดยมุ่งเน้นการรับงานก่อสร้างโลหะในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหลักด้วยทุนจดทะเบียน 310 ล้านบาทบริษัทฯ มีจุดเด่นอยู่ที่ทีมงานวิศวกรระดับสูงที่มีประสบการณ์ในงานรับเหมา ก่อสร้างงานโลหะหรือเครื่องกลมากกกว่า 30 ปี ความสามารถในการรับงานที่ใช้ความเชี่ยวชาญสูง และสามารถส่งมอบงานได้ตรงเวลา รวมถึงสถิติการทำงาน ก่อสร้าง ที่ปลอดภัยไม่มีอุบัติเหตุ และมีประสบการณ์รับเหมาก่อสร้างโรงงานมากว่า 50 โครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน อุตสาหกรรมพลังงานโรงกลั่นน้ำมัน โรงไฟฟ้า โรงงานปิโตรเคมี โรงถลุงแร่ โรงงานอาหารและเกษตรขนาด ใหญ่อาทิ โครงการโรงงานถลุงแร่ที่ประเทศมาดากัสการ์ มูลค่างานกว่า 8,000 ล้านบาท

โครงการโรงกลั่นน้ำมันเอกซอนโมบิล (เอสโซ) ที่ประเทศสิงคโปร์ โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ โรงกลั่นน้ำมันเอสโซที่จังหวัดชลบุรี และงานโรงแยกแก๊ส ประเทศการ์ตาเป็นต้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับความเชื่อมั่นไว้วางใจจากบริษัท รับเหมาก่อสร้างระดับโลก อาทิ บริษัท ฟอสเตอร์ วีลเลอร์ และ บริษัท เบคเทล จากสหรัฐอเมริกา และบริษัท เจจีซี (JGC) จากประเทศญี่ปุ่น ขณะนี้บริษัทฯ มีกำลังการผลิตโครงสร้างเหล็กระดับสูงถึง 20,000 ตันต่อปี และกำลังการผลิต และติดตั้งระบบท่อ 1,000,000 db ต่อปี   

บริษัท แบรนด์ เวลท์ จำกัด โทร.02 681 5305-7
กรัณฑฤทธิ เกตุสัมพันธ์ (กรัณ) 089 777 1735 / grantarit@brandwealth.net
กานต์พิชชา พงศ์ถิรประสิทธิ์ (ปุ๋ย) 080 204 7047 / karnpitcha@brandwealth.net

Related contents:

You may also like...