โยคะ…ฝึกจิต…พิชิตใจรับปีใหม่กับเคทีซี

KTC _ โยคะ ฝึกจิต พิชิตใจ

นางกัณฑรัตน์ เจิมจิตรผ่อง ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – สื่อสารองค์กรและธุรกิจสัมพันธ์ และนางพจนีย์พร ชำนาญภักดี ผู้อำนวยการ – ทรัพยากรบุคคล  เคทีซี หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) นำทีมสื่อมวลชน และพนักงานกว่า 40 คน จัดกิจกรรม “โยคะ…ฝึกจิต…พิชิตใจ…รับปีใหม่กับเคทีซี” เข้าร่วม “ฝึกจิต เจริญเมตตา” โดยท่านพระอาจารย์ธมฺมทีโป จากศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ บ้านวังเมือง จังหวัดพังงา พร้อมวิทยากรพิเศษ ป้าจิ๊-อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ และพญ.ทพญ.อัญชญา แย้มสุคนธ์ เพื่อเสริมสร้างการจัดระบบความคิด สร้างเสริมสติปัญญา สมาธิ และขัดเกลาจิตใจ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานและการดำรงชีวิตในประจำวัน

ท่านพระอาจารย์ธมฺมทีโป จากศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ บ้านวังเมือง จังหวัดพังงา

พญ.ทพญ.อัญชญา แย้มสุคนธ์

ป้าจิ๊- อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ

ป้าจิ๊- อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ

KTC _ โยคะ ฝึกจิต (15) KTC _ โยคะ ฝึกจิต (25) KTC _ โยคะ ฝึกจิต (26)

พร้อม “เคลื่อนไหวร่างกาย ภายในดูจิต” Hot Flow ฝึกโยคะขั้นพื้นฐานที่มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง ในห้องที่มีอุณหภูมิ 37 องศา ซึ่งใช้คลื่นพลังงานความร้อนอินฟาเรดจาก “เซรามิค อินฟาเรดฮีทเตอร์” ที่มีความปลอดภัยสูงและมีเพียงไม่กี่เครื่องในประเทศไทย โดยคลื่นอินฟาเรดมีคุณสมบัติช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด เพื่อสุขภาพดีแบบองค์รวม ณ สตูดิโออกาลิโกโยคะ ชั้น 1 โครงการ เดอะ ช็อปปส์ แกรนด์ พระราม 9 ถนนพระราม 9 เมื่อเร็วๆ นี้

Reported by : Wannasiri Srivarathanabul  Editor@HiclassSociety.com

 

กัณฑรัตน์   เจิมจิตรผ่อง           โทรศัพท์ 0-2828-5057  สุชาดา       วีระสกุลรักษ์         โทรศัพท์ 0-2828-5732  จินุชนันท์     สุขสวัสดิ์             โทรศัพท์ 0-2828-5085         โทรสาร  0-2828-5046   อีเมล์ : ktc_pr@ktc.co.th

Related contents:

You may also like...