ไร่พีบี วัลเล่ย์ เขาใหญ่ไวน์เนอรี่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ประเภทรางวัลแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จากการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

Kinnaree 0-11

ไร่พีบี วัลเล่ย์ เขาใหญ่ไวน์เนอรี่ของคุณปิยะ ภิรมย์ภักดี ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ประเภทรางวัลแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 10 ประจำปี2558 การประกวดครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและยกระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทุกสาขา ให้เกิดการพัฒนาและแข่งขันเชิงคุณภาพด้านการบริหารการจัดการ โดยมีรางวัลกินรีเป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพของสินค้าและบริการ ที่สร้างการยอมรับแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป ซึ่งรางวัลที่ทางไร่ฯได้รับนี้เป็นครั้งที่3 พิจารณาจากแนวทางการบริหารจัดการในมิติต่างๆ เช่น การมีส่วนร่วมรณรงค์ ความตระหนักต่อประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การบริหารหารจัดการภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง หรือเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ การใช้นวัตกรรมด้านการตลาด เป็นต้น ภายใต้คอนเซ็ปท์ “ รักษ์สิ่งแวดล้อม ” ตามมิติที่ยั้งยืน ซึ่งจะเป็นกรอบใหญ่ของการตัดสินรางวัลประจำปี 2558

หากท่านต้องการข้อมูลหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และจองกิจกรรมล่วงหน้าได้ที่ สำนักงานใหญ่ โทร 02-262-0030 ต่อ 107 หรือ ไร่ พีบีวัลเล่ย์ เขาใหญ่ไวน์เนอรี่ โทร 036-226-415-6

PB Valley Khao Yai Winery has received the 10thThailand Tourism Awards, 2015

PB Valley Khao Yai Winery is owned by Dr. Piya Bhirombhakdi, has been awarded the 10th Thailand Tourism Awards,2015. In this contest, we won in Award of Excellence for Agrotourism Attractions Tourism Attractions. The logo has been Kinnaree, as a testament to the quality and services of Tourism Awards. The affect value creation and value-added products and services. Thailand Tourism Awards judging criteria consisted of administration in various dimensions such as the involvement of community, Awareness of traditions, culture, way of life and the environment. Management concept of sufficient economy. Or creative of economy the innovative us of marketing as a concept “Environmentally” sustainable dimensions .This will be the flame work of the year award in 2015.

Cheers to us!

For further details and reservations, please contact 02-2620030 ext. 107 or direct call to PB Valley Khao Yai Winery
at 036-226-415 – 6

ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

หากท่านมีข้อสงสัย หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท กลุ่ม พีบี พาร์ทเนอร์ส
คุณวราภรณ์ , คุณจิรัฏฐิกานต์, คุณนิพนธ์
โทรศัพท์ 02-262-0030 # 283, 284 โทรสาร 02-262-0029
Email: Waraporn.s@pb-partners.com
niphon@pb-partners.com
chiruttikarn@khaoyaiwinery.com

Related contents:

You may also like...