เอสซีฯ ปันน้ำใจจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศลมอบเงินแด่ 3 มูลนิธิ

_MG_3881_resize-11

นายรัฐ กิตติเวชโอสถ ประธานกรรมการ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับผู้บริหารและพนักงาน จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลประจำปี 2558 ซึ่งเป็นไปตามแนวคิด Lively Neighbourhood ของบริษัทฯที่มุ่งส่งเสริมสังคมเข้มแข็งยั่งยืน โดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงิน บริษัทคู่ค้า และผู้รับเหมา เพื่อนำเงินรายได้บริจาคให้กับ 3มูลนิธิ คือ มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก, มูลนิธิเด็ก, สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา(หญิง) บ้านราชาวดี ณ สนามอัลไพน์กอล์ฟ คลอง 5 จ.ปทุมธานี เมื่อวันก่อน
*********************
ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวสารการประชาสัมพันธ์ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณนันทนา หาญทวิชัย / คุณตรีนุช แสงสิงแก้ว / คุณอภิพล เสียงใส
โทรศัพท์ 0-2949-2293, 0-2949-2404, 0-2949-2541 แฟกซ์ 0-2949-2209
อี-เมล์ : nuntana@scasset.com, threenut@scasset.com, aphiphol@scasset.com

Related contents:

You may also like...