กอล์ฟอเมเจอร์อีซูซุ 2015

10 ผู้ชนะประเภททั่วไป-11

การแข่งขันกอล์ฟมือสมัครเล่นทัวร์นาเม้นท์พิเศษ “อีซูซุไทยแลนด์มาสเตอร์ 2015” ซึ่งจัดโดย บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ได้ดำเนินการแข่งขันต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 9 ได้เดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศแล้ว ณ สนามอัลไพน์กอล์ฟคลับ จังหวัดปทุมธานี โดยสนามนี้ได้นักกอล์ฟดีกรีแชมป์ออฟเดอะแชมป์รวม 26 ท่าน จากการแข่งขันประเภทบุคคลทั่วไป ประเภท Isuzu Profession Partner และประเภทสื่อมวลชน รับรางวัลลัดฟ้าไปสัมผัสประสบการณ์ตีกอล์ฟสุดพิเศษที่สนามซันไรซ์กอล์ฟแอนด์คันทรี่คลับ ประเทศไต้หวัน ในช่วงปลายปี

ประธานบริษัท ถ่ายภาพร่วมกับสื่อมวลชนอาวุโส-11

มร.ฮิโรชิ นาคางาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด-11

การแข่งขันสนามนี้ได้รับเกียรติจาก มร.ฮิโรชิ นาคางาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันพร้อมมอบรางวัล กล่าวว่า “เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่การแข่งขันอีซูซุไทยแลนด์มาสเตอร์ 2015 ได้ดำเนินการแข่งขันมาถึงสนามรอบชิงชนะเลิศแล้ว ตลอดระยะเวลา 9 ปีที่ผ่านมาอีซูซุขอขอบคุณนักกอล์ฟทุกท่านที่ให้การความสนใจ และตอบรับเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก เราพยายามที่จะรับผู้สมัครเข้าแข่งขันรอบคัดเลือกให้มากที่สุดตามลำดับก่อน-หลังเท่าที่สนามกอล์ฟแต่ละแห่งจะสามารถรองรับได้ เพื่อตอบสนอความต้องการของบรรดานักกอล์ฟอย่างดีที่สุด ถึงกระนั้นก็ตาม ทุกๆ ปี ก็ยังคงมีนักกอล์ฟเป็นจำนวนมากที่ไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันของเราได้ สำหรับการแข่งขันสนามนี้ถือเป็นการรวมแชมป์จากรอบคัดเลือกทุกสนามรวมกว่า 60 ท่านเข้าแข่งขันชิงความเป็นสุดยอดแชมป์อีซูซุไทยแลนด์มาสเตอร์ เพื่อรับรางวัลไปร่วมโชว์วงสวิง ณ สนามซันไรซ์กอล์ฟแอนด์คันทรี่คลับ ประเทศไต้หวัน อย่างเต็มภาคภูมิ”

BOYD0214-11

ผู้โชคดีรังรางวัลพิเศษ-11

BOYD0328-11

ภาพหมู่ผู้เข้าร่วมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ-11

การแข่งขันกอล์ฟ รายการ “อีซูซุไทยแลนด์มาสเตอร์ 2015” เป็นการคัดสรรสุดยอดนักกอล์ฟมือสมัครเล่น โดยมีกติกาการแข่งขันแบ่งเป็นประเภทบุคคลไฟลท์ เอ, บี และซี แบบสโตรคเพลย์ จำนวน 18 หลุม ใช้แต้มต่อ 36 (36 System) และคำนวณหาผู้ชนะโดยระบบ Stableford และใช้กฎข้อบังคับ อาร์. แอนด์ เอ. (กฎของสนาม) พร้อมเงื่อนไขเพิ่มเติมโดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้พิจารณา เพื่อค้นหาผู้ชนะเลิศที่มีคะแนนสูงสุด และอันดับ 1-3 ของแต่ละไฟลท์ จากการแข่งขันทั้ง 6 สนามทั่วประเทศระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน ที่ผ่านมา มาประลองวงสวิงร่วมกันอีกครั้ง เพื่อหาแชมป์ออฟเดอะแชมป์ไปตีกอล์ฟที่สนาม ซันไรซ์กอล์ฟแอน

ด์คันทรี่คลับ ประเทศไต้หวัน รวมทุกประเภท 26 รางวัล ดังนี้

ประเภทลูกค้าทั่วไป 10 รางวัล
Overall Low Gross คุณฐิติพงศ์ ศรีพลากิจ 40-37= 77 (7) 70 Stableford 38
ไฟลท์ A
ชนะเลิศ คุณไพบูลย์ เรืองฤทธิ์ 42-38= 80 (11) 69 Stableford 39
รองชนะเลิศอันดับ 1 คุณสหชาติ เขียนนอก 38-43= 81 (10) 71 Stableford 37
รองชนะเลิศอันดับ 2 คุณพศิษฐ์ รังษี 39-43= 82 (11) 71 Stableford 37
ไฟลท์ B
ชนะเลิศ คุณสุรพล เฉลยอาจ 44-39= 83 (13) 70 Stableford 38
รองชนะเลิศอันดับ 1 คุณชัยพร ช่อฮวด 45-39= 84 (14) 70 Stableford 38
รองชนะเลิศอันดับ 2 คุณมรกต ยิ่งจรัสแสง 45-39= 84 (13) 71 Stableford 37
ไฟลท์ C
ชนะเลิศ คุณณรงค์ฤทธิ์ จตุวีรวงศ์ 43-45= 88 (19) 69 Stableford 39
รองชนะเลิศอันดับ 1 คุณบัญชา นีซัง 48-41= 89 (19) 70 Stableford 38
รองชนะเลิศอันดับ 2 คุณแก้ว คงวงศ์ 45-45= 90 (19) 71 Stableford 37

ประเภท Isuzu Professional Partner 10 รางวัล
Overall Low Gross นพ.เสกสันต์ ชัยนันท์สมิตย์ 38-36= 74 (3) 71 Stableford 37
ไฟลท์ A
ชนะเลิศ คุณณรงค์ชัย อำนวยโชคหิรัญ 42-39= 81 (12) 69 Stableford 39
รองชนะเลิศอันดับ 1 คุณสุชิน เทพสุธา 38-39= 77 (7) 70 Stableford 38
รองชนะเลิศอันดับ 2 คุณวิศาล ศักรางกูร 41-38= 79 (7) 72 Stableford 36
ไฟลท์ B
ชนะเลิศ คุณสันติ สว่างไตร 41-43= 84 (14) 70 Stableford 38
รองชนะเลิศอันดับ 1 พลเอกประสงค์ บุตรขวัญ 44-41= 85 (14) 71 Stableford 37
รองชนะเลิศอันดับ 2 คุณศิริศักดิ์ อภิรักษากร 45-42= 87 (16) 71 Stableford 37
ไฟลท์ C
ชนะเลิศ คุณธนทัต ชวาลดิฐ 46-46= 92 (22) 70 Stableford 38
รองชนะเลิศอันดับ 1 คุณเจี่ย คอย อี 45-45= 90 (19) 71 Stableford 37
รองชนะเลิศอันดับ 2 คุณชาตรี เจียหลิม 47-43= 90 (19) 71 Stableford 37

ประเภทสื่อมวลชน 6 รางวัล
ไฟลท์ A
ชนะเลิศ คุณศรัณย์ รัตนจำรูญ 36-43= 79 (10) 69 Stableford 39
รองชนะเลิศอันดับ 1 คุณสนวัตร สุนทรกรัณย์ 40-42= 82 (10) 72 Stableford 36
ไฟลท์ B
ชนะเลิศ คุณไพศาล พะหุโล 41-43= 84 (13) 71 Stableford 37
รองชนะเลิศอันดับ 1 คุณนพพร เหมจันทร์ 42-42= 84 (13) 71 Stableford 37
ไฟลท์ C
ชนะเลิศ คุณสุรศักดิ์ ณ นคร 47-46= 93 (22) 71 Stableford 37
รองชนะเลิศอันดับ 1 ดร.เจษฎา วีระพงษ์ 44-47= 91 (19) 72 Stableford 36

นอกจากนี้ยังมีรางวัลตีไกล รับบัตรเติมน้ำมัน Caltex มูลค่ารางวัลละ 3,000 บาท จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ คุณทรงพล สุวรรณแข (หลุม 5) และคุณภัทราพร ศรีภัทรประสิทธิ์ (หลุม 14) ส่วนรางวัลใกล้ธง รับรางวัลลูกกอล์ฟ Mizuno จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ คุณสุชาติ สุวรรณ (หลุม 3) คุณพงค์ธร เดชะรัตน์ (หลุม 6) คุณทรงพล สุวรรณแข (หลุม 12) และคุณสมหมาย โยธา (หลุม 15)
ร่วมติดตามและเป็นส่วนหนึ่งกับที่สุดแห่งการแข่งขันกอล์ฟอเมเจอร์ครั้งต่อไปในปีหน้ากับการแข่งขันกอล์ฟ “อีซูซุไทยแลนด์มาสเตอร์ 2016”

*******************************************

ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักงานองค์กรสัมพันธ์
บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด โทร.02-966-2127-9

Related contents:

You may also like...