คอลเลคชั่น “คองเควส คลาสสิก มูนเฟส” (Conquest Classic Moonphase)

ภาพข่าว (2)-11

วรรณชื่น ทองเย็น ผู้จัดการแบรนด์นาฬิกาลองจินส์ (Longines) บริษัท เดอะ สวอท์ช กรุ๊ป เทรดดิ้ง ประเทศไทย จัดงานแนะนำกับนาฬิกาคอลเลคชั่น “คองเควส คลาสสิก มูนเฟส” (Conquest Classic Moonphase) นาฬิกาจับเวลาที่สง่างามด้วยคอมพลิเคชั่นของฟังก์ชั่นมูนเฟส บอกวันที่ด้วยเข็มปลายเสี้ยวจันทร์ สะท้อนถึงขนบธรรมเนียมในการประดิษฐ์นาฬิกา และความสัมพันธ์ที่ทางแบรนด์มีต่อกีฬาแข่งม้าอันทรงเกียรติในประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยมี ม.ล.รังษิธร ภาณุพันธุ์, ปัทมวดี เสนาณรงค์, โสรัส อมาตยกุล, อรดา สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา และกันต์ รตนาภรณ์ ร่วมงาน ณ โถงเปียโน ชั้น 1 ห้างเซ็นทรัลชิดลม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ บริษัท พริสไพออริตี้ จำกัด โทร.0-2662-5477-8
คุณปิติยา คิดชอบ (มด) โทร.08-6367-4447, email : pitiya@prispriority.com
คุณศุลีลักษณ์ ภู่ภมร (แต้ว) โทร.08-9788-8822 email : suleelux@prispriority.com

 

Related contents:

You may also like...