สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์สนับสนุนการศึกษาแก่มูลนิธิ EDF ติดต่อกันเป็นปีที่ 6

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยนายอาคม เกาะงาม (ที่3 จากซ้าย) หัวหน้ากองกิจการสังคม 2 มอบเงินบริจาคต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 จำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาท) แก่มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF) เพื่อสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กพิการเรียนร่วมในโรงเรียนปกติ และเด็กกำพร้าใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 40 คน ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาในปีการศึกษา 2558 โดยมี นายธัญญากร รัตนประสิทธิ์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายรณรงค์ทุนการศึกษา และนายสำเริง รัตนคช (ขวาสุด) ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ มูลนิธิ EDF เป็นผู้แทนรับมอบ ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

ปัจจุบันมูลนิธิ EDF ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนครอบคลุมพื้นที่ 51 จังหวัดทั่วประเทศไทย โดยผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิ EDF โทรศัพท์ 02 579 9209-11 อีเมล์ public@edfthai.org หรือคลิกเว็บไซต์ www.edfthai.org

ด้วยความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมส่งผลให้ที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ หลายรางวัล อาทิ รางวัลคนดีต้นแบบ “คุณธรรมไทย” ประจำปี 2557 จากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย รางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำ ประเภทองค์กร ในฐานะองค์กรที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปี 2556 และรางวัลยอดเยี่ยม “องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย” (Thailand NGO Awards 2012) ประเภทองค์กรขนาดใหญ่ จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์” ในปี 2555 เป็นต้น

 

 

 

 

 

Related contents:

You may also like...