สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เปิดตัวหนังสือ Good Brand & Grand Image

สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ ในงานเปิดตัวหนังสือ “Good Brand & Grand Image .. ปั้นแบรนด์ฮิต ให้ติดตลาด” นำโดย เยาวลักษณ์ โหตรภวานนท์ เลขาธิการสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหาร อาทิ ศรีสุดา ธรรมบำรุง, ณัฐบูรณ์ พรรัตนเจริญ, สุรัญญา เฉลิมดิษฐ์ และหม่อมหลวงชไมทิพ เทวกุล ซึ่งได้รับความสนใจ ตอบรับอย่างดีจากสมาชิกฯ แวดวงนักสื่อสาร นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และสื่อมวลชน ร่วมงาน ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

Good Brand & Grand Image: ปั้นแบรนด์ฮิตให้ติดตลาด ผลงานหนังสือเล่มล่าสุดของ ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ จะเป็นคำตอบที่นำมาใช้ในการสร้าง Brand Image ขององค์กรธุรกิจไทยรวมถึงความสอดคล้องต่อสถานภาพของแต่ละธุรกิจ เนื้อหาที่ปรากฏในเล่มเน้นการเข้าถึงกระบวนการในการสื่อสาร วิเคราะห์ กลยุทธ์ รูปแบบ วิธีการที่ใช้ การเลือกใช้สื่อในการสร้าง Brand Image ค้นหาสาเหตุแห่งปัญหา อุปสรรคพร้อมแสวงหาแนวทางการแก้ไขที่เกิดขึ้นจากกระบวนการสื่อสารการสร้าง Brand Image สร้างผลสัมฤทธิ์ของกระบวนการสื่อสาร ได้แก่ กลยุทธ์ ประเด็น รูปแบบและวิธีการที่มีต่อการสื่อสารเพื่อการสร้าง Brand Image ด้วยการนำเสนอทิศทางของการสร้างและกำหนด Brand Image สำหรับการแข่งขันขององค์กรในอนาคต

…การสร้างให้องค์กรดัง อาจไม่เพียงพอ ต้องสื่อสารการเป็นองค์กรที่ดีด้วย การวางกลยุทธ์สื่อสารคือโจทย์อันท้าทายที่รออยู่เบื้องหน้า…

ยุทธศาสตร์การสื่อสารขององค์กรได้สะท้อนถึงความเคลื่อนไหว รวมถึงความสอดคล้องของกระบวนการสื่อสารต่อการรับรู้และ Brand Image ขององค์กรเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจไทยต่อการแข่งขันที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในอนาคต รวมถึงการวางกลยุทธ์การสื่อสารในสื่อยุคเปลี่ยนผ่าน พบกับ “Good Brand & Grand Image .. ปั้นแบรนด์ฮิต ให้ติดตลาด” ได้ที่ ร้านหนังสือชั้นนำทุกแห่ง

 

สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย
เบอร์โทร : 081 – 939 –9964
อีเมล : tpra.prthailand@gmail.com

 

Related contents:

You may also like...