ระดับน้ำตาลในเลือด

Dietary

หลายคนอาจเคยอดรนทนหิวจากการอดอาหารเพื่อรอตรวจระดับน้ำตาลในเลือดตามที่แพทย์สั่ง โดยที่บางครั้งก็สงสัยแต่ไม่ได้ถามแพทย์ ในวันนี้จะขออธิบายถึงเหตุผลที่ทำให้คุณต้องทนหิวเป็นระยะเวลานานๆซึ่งการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดหลังอดอาหาร 8 ชม.

ค่าทางห้องปฏิบัติการนี้คืออะไร
การตรวจ Fasting blood sugar (FBS) คือ การตรวจระดับน้ำตาลในเลือดหลังจากอดอาหาร 8 ชม. โดยสามารถดื่มน้ำได้ตามปกติเพื่อใช้ในการคัดกรองและวินิจฉัยผู้ที่มีอาการแสดงหรือมีปัจจัยเสี่ยงเป็นเบาหวาน นอกจากนั้นใช้ติดตามระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อประเมินผลการรักษาและตรวจป้องกันระดับน้ำตาลในเลือดสูง [hyperglycemia] หรือระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ [hypoglycemia] เกินไปในผู้ป่วยเบาหวาน

FBS เป็นการบอกระดับน้ำตาลที่อยู่ในเลือดโดยปกติแล้ว หลังจากการรับประทานอาหาร ร่างกายจะดูดซึมที่ลำไส้เล็กและนำไปใช้ทั่วร่างกายโดยน้ำตาลกลูโคส (glucose) เป็นแหล่งพลังงานแรกที่ร่างกายนำไปใช้ โดยเฉพาะอวัยวะสำคัญคือระบบสมองและระบบประสาท ซึ่งฮอร์โมนที่เป็นตัวนำน้ำตาลไปให้ร่างกายใช้เป็นพลังงานได้นั้นคือฮอร์โมน อินซูลิน แต่หากร่างกายขาดฮอร์โมนอินซูลินนี้หรือดื้อต่ออินซูลิน (insulin resistance) ซึ่งพบในผู้ป่วยเบาหวานจะทำให้น้ำตาลอยู่ในกระแสเลือด ไม่สามารถนำไปให้อวัยวะต่างๆในร่างกายใช้ได้ ซึ่งการมีระดับน้ำตาลในกระแสเลือดสูงเป็นเวลานานทำให้ส่งผลต่อโรคแทรกซ้อน เช่น ตาเสื่อม ไตเสื่อม โรคหลอดเลือดหัวใจและระบบประสาทเสื่อมตามมา หากร่างกายมีระดับน้ำตาลต่ำมาก สามารถอันตรายต่อสมองและระบบประสาทถูกทำลายอาจมีผลต่อชีวิตได้ ดังนั้นการตรวจวัดระดับน้ำตาลด้วยวิธีนี้ จึงสามารถบอกถึงระดับน้ำตาลที่ถูกต้องในช่วงเวลานั้นๆได้ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆได้ทันท่วงที

 

Credit : yaandyou
Thanks to images from http://www.nutraingredients.com/var/plain_site/storage/images/publications/food-beverage-nutrition/nutraingredients.com/research/dietary-changes-may-help-type-1-diabetics-keep-producing-insulin-for-longer/8282923-1-eng-GB/Dietary-changes-may-help-type-1-diabetics-keep-producing-insulin-for-longer_strict_xxl.jpg

Related contents:

You may also like...