ผศ. ดร. เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ ผู้หญิงเก่งแห่งเสนาดีเวลล็อปเม้นท์

Kessara-Thanyalakpark,-Ph.D.

เคยเขียนเกริ่นไปครั้งหนึ่งแล้วตอนแนะนำหนังสือ “เคล็ดลับจับบ้านให้รวย” ว่าหนังสือที่สอนคนเรื่องการลงทุนนั้นมีออกมาเยอะมาก แต่บางคนเป็นตัวจริง บางคนเป็นตัวปลอม ในฐานะที่บก.HI-CLASS เป็นทั้งนักเขียนด้านการลงทุน เป็นนักลงทุน และเป็นสถาปนิก ขอแนะนำเลยว่า ถ้าใครคิดจะลงทุนในอสังหา ต้องอ่านเล่มนี้ “เคล็ดลับจับบ้านให้รวย” ของ อาจารย์ยุ้ย ผศ. ดร. เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ เพราะเธอไม่ใช่แค่นักเขียน แต่เป็นนักวิชาการระดับอาจารย์ของคณะบัญชี จุฬา และเป็นเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชื่อดัง…เสนา ดีเวลล็อปเม้นท์ ซึ่งแน่นอนว่าประสบการณ์และความรู้ของเธอจึงยิ่งกว่า กูรูคนไหนๆ เพราะครบเครื่องทั้งคุณวุฒิและประสบการณ์ที่ทำมากับมือ

บก.ไปงานเสวนาที่ อ.ยุ้ย เกษรา คุยเรื่องการลงทุน นั่งฟังหูตั้งด้วยความตื่นเต้นจนไม่อยากกลับ คนอะไร ทั้งทำธุรกิจเก่ง เขียนหนังสือเก่ง สอนหนังสือเก่ง แล้วยังพูดเก่ง แถมบุคลิกของเธอก็เท่สุดๆ โดยไม่ต้องเก๊กให้ดูดี คือเป็นธรรมชาติและสง่ามากมากๆ  เลยอยากรู้ว่า อาจารย์ยุ้ยมีโพรไฟล์ยังไงบ้าง เพื่อเอามาเล่าสู่กันฟัง จะได้ชื่นชมความสามารถและติดตามผลงานของสาวเก่งคนนี้ไปด้วยกันค่ะ

ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากนั้นไปศึกษาปริญญาโทต่อด้าน M.BA. (Finance and Accounting) University of California, ประเทศสหรัฐอเมริกา, ปริญญาโท M.A. (Economics) Claremont Graduate University, ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับทุนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการศึกษา ปริญญาเอก Ph.D. (Economics) Claremont Graduate University, ประเทศสหรัฐอเมริกา

เมื่อเก็บเกี่ยววิชาความรู้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่ได้ร่ำเรียนมา ผศ. ดร. เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กลับมาเป็นอาจารย์ซึ่งเป็นงานที่เธอรักและยังคงทำมาจนถึงทุกวันนี้ รวมทั้งทำงานวิจัยเชิงวิชาการควบคู่กับการสอนไปด้วย โดยเป็นอาจารย์ภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังรับเป็นที่ปรึกษาของอีกหลายองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน ส่วนตำแหน่งหน้าที่อื่นๆ ที่ดำรงอยู่ในปัจจุบัน ยังมีอีกมากมาย อาทิ กรรมการบริหาร บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์จำกัด (มหาชน), กรรมการบริหารอาคารจัตุรัสจามจุรี แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรรมการบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด สังกัดกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง, ที่ปรึกษาตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, กรรมการสภาและกรรมการบริหารมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เป็นต้น

แนวคิดในการทำงานของผู้บริหารสาวแห่งเสนาฯ กล่าวว่า “สิ่งที่ได้รับมาจากคุณพ่อ (คุณธีรวัฒน์          ธัญลักษณ์ภาคย์ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ผู้ก่อตั้งบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์        จำกัด (มหาชน)) คือ การไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ ยามที่เจอปัญหาห้ามท้อถอย ให้เดินหน้าลุยต่อจนถึงที่สุด      ถึงแม้ผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไรไม่สำคัญ ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับการเรียนรู้ แต่หากเจอปัญหาแล้วยอมแพ้อยู่เรื่อยๆ ก็จะทำให้ติดนิสัยการยอมแพ้ตลอดไป

ในการทำงานให้ประสบความสำเร็จยังมีจุดยืนว่า ต้องไม่ทำร้ายเบียดเบียนใคร การทำธุรกิจก็ต้องมีจุดยืนอยู่ว่าต้องดูแลองค์ประกอบ 3 ด้านให้บาลานซ์กัน แม้ว่าเสนาฯ จะเกิดจากการทำธุรกิจครอบครัว แต่ก็สามารถสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ว่าธุรกิจนี้ยังเติบโตต่อไปได้ในอนาคตและดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง กลุ่มผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่น่าพอใจ ลูกน้องรู้สึกอบอุ่นในการทำงาน ได้รับผลตอบแทนที่มั่นคงต่อชีวิตครอบครัว และลูกค้ารู้สึกว่าสินค้าที่ได้ไปนั้นคุ้มค่า

อีกหนึ่งความภูมิใจในการทำงานของเธอ คือ การตอบแทนสังคม เป็นหลักการที่คุณพ่อของเธอวางไว้ว่า เมื่อถึงจุดที่ครอบครัวและธุรกิจอยู่ได้อย่างสบายแล้ว ควรทำประโยชน์กลับคืนสู่สังคม จึงเป็นที่มาของโครงการบ้านร่วมทางฝัน ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งตอบแทนสังคมเป็นหลัก ดำเนินการโดยกลุ่มผู้บริหารของเสนา   ดีเวลลอปเม้นท์ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกัน ใช้เวลานอกเหนือจากเวลาทำงานปกติมาบริหารโครงการโดยไม่คิดค่าทำงานแต่อย่างใด  ด้วยรูปแบบบ้านและทำเลที่ดี ทำให้โครงการประสบความสำเร็จได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างมาก

ไม่เพียงจุดยืนในเชิงธุรกิจเท่านั้น แต่ในฐานะอาจารย์ผู้ให้ความรู้ ผศ.ดร.เกษรา กล่าวว่า “การสอนหนังสือต้องมีจุดยืนด้วยเช่นกัน ต้องมีความตั้งใจเผยแพร่สิ่งที่ได้ร่ำเรียนมาและประสบการณ์ให้กับนิสิต พร้อมรับฟังและแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้ฟังด้วย  อีกส่วนที่สำคัญมากพอกันคือ ครอบครัว ที่ต้องดูแลควบคู่กันไป ซึ่งถือเป็นความโชคดีของเธอที่ครอบครัวเข้าใจในภาระหน้าที่ซึ่งเธอต้องรับผิดชอบ อีกทั้งคนในครอบครัวส่วนใหญ่เป็นคนทำงานเช่นจึงเข้าใจกันด้วยดี”

30-เคล็ดลับจับบ้านให้รวย_cover


Reported by  : Wannasiri Srivarathanabul

Editor@HiclassSociety.com

บริษัท พับบลิค ฮิต จำกัด โทร. 02 252 5699 แฟ็กซ์ 02 252 5698

นันทวัน อรุณนิมิตกุล 086 326 6602, วศินี อ่องจริต 086 559 9198, กัณฑิมา วรรณรัตน์  087 337 7788

Related contents:

You may also like...