ไต้หวัน สวรรค์ที่แสนงดงาม

DSC_0302

ระบบนิเวศน์ของไต้หวัน เป็นกระจกสะท้อนถึงระบบนิเวศน์ที่ยิ่งใหญ่ของซีกโลกเหนือ เป็นโลกขนาดเล็กที่มีความสมบูรณ์ในทางชีววิทยาที่ตั้งอยู่ในซีกโลกเหนือ ความหลากหลายเหล่านี้เอกเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ระบบนิเวศน์ของไต้หวันขยายตัวไปสู่ความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ไต้หวันเป็นจุดศูนย์กลางที่อารยธรรมจีนและอารยธรรมตะวันตกมาบรรจบกัน สภาพภูมิศาสตร์ทางวัฒนธรรมของไต้หวันทำให้นักท่องเที่ยวได้พบกับความงดงาม ของวัฒนธรรมจีนในสภาพแวดล้อมที่เป็นอิสระและการเป็นโลกแห่งประชาธิปไตย สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการรับประทาน อาหารจีนแบบต้นตำหรับของไต้หวัน มีรสชาติที่ดีกว่าอาหารจีนในประเทศจีน ฮ่องกง หรือสิงคโปร์เสียอีก ในความเป็นจริงแล้วรูปแบบประเพณีการทำอาหารของจีนที่มีอย่างหลากหลายเป็นสิ่งสำคัญที่ได้รับการสืบทอดต่อกันมาเป็นอย่างดีในเกาะแห่งนี้

ไต้หวันเป็นเกาะเล็กๆที่ก่อตัวขึ้นจากการที่แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนตัวมาชนกัน เมื่อ 4 ล้านปีที่แล้ว ไต้หวันมียอดเขาสูง หุบเขา หน้าผาสูงชัน กระแสน้ำไหลเชี่ยว ทะเลสาบที่เงียบสงบ เกาะเล็กเกาะน้อยที่แสนงดงาม รวมทั้งทัศนียภาพชายฝั่งทะเลที่น่าตื่นตาตื่นใจหลายๆแห่งที่ยังรอคอยการเดินทางมาเยือนไต้หวันจากท่าน

ลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์ของไต้หวันและยอดเขาสูงจำนวนมากที่รวมตัวกันเป็นทิวเทือกเขาตอนกลางที่มีความสูงเกือบ 4,000 เมตร ก่อให้เกิดภูมิประเทศที่มีความหลากหลายอันน่าตื่นตาตื่นใจซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์และพืชพันธุ์นานาชนิด พืชที่มีการเพาะปลูกมากมายหลาชนิดและระบบนิเวศน์ที่มีความสมบูรณ์ทำให้ ไต้หวันมีลักษณะภูมิประเทศหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่ป่าฝนเขตร้อนไปจนถึงทุ่งหญ้าเขตหนาวเย็น นักชีววิทยาต่างลงความเห็นตรงกันว่าไต้หวันเป็นเกาะที่มีอัตราความหลากลายทางชีวภาพต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่มากที่สุดแห่งหนึ่ง

DSC_0346

DSC_0408

Credit : Oceansmile

Related contents:

You may also like...