The Colors of Thailand

00

ถือเป็นหนึ่งในงานเทศกาลไทยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่จัดขึ้นในสหราชอาณาจักร ภายในงานรวบรวมผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมของไทย ที่แสดงถืงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของไทย อาทิ งานฝีมือ, อาหาร และบริการต่างๆ ตลอดจนมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมของไทยถึงวันละสองรอบด้วยกัน อาทิ มวยไทย การแสดงดนตรี และรำไทย เป็นต้น ตลอดจนมีการสาธิตการทำอาหารไทยที่ได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติอย่าเจ้าบ้านเป็นอย่างมาก

และที่ขาดเสียไม่ได้เลยคือภาพลักษณ์ของประเทศไทยที่มีชื่อเสียงโด่งดังและเป็นที่รู้จักนั่นคือ “ผ้าไทย” ที่สร้างการยอมรับให้กับชาวต่างชาติทั้งด้านคุณภาพและมาตรฐานที่ดี สถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงลอนดอนร่วมกับ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสมาคมธุรกิจไทยในสหราชอาณาจักร จัดงานเทศกาล The Colours of Thailand ณ ศูนย์การค้า เวสต์ฟิลด์ เชพเพิร์ด บุช กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยมี ณัฐวัฒน์ กฤษณามระ อุปทูตกล่าวเปิดงาน

ณัฏฐวรรณ ตันหยงมาศ รองหัวหน้าโครงการฝ่ายบริหารและพัฒนา พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ เปิดเผยวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ว่า เพื่อเผยแพร่ความงดงามของผ้าไทยสู่สายตาชาวโลก พิพิธภัณฑ์ผ้าฯได้เข้าร่วมแสดงแฟชั่นโชว์จากผ้าไหมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ซึ่งได้รับการออกแบบจากนักออกแบบชั้นนำของไทย เช่น นาการ่า, สัญชัย, ฮุคส์, ฟลายนาว, อิชชู่ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสวยงามของผ้าไทยและการออกแบบที่เป็นสากล

งาน The Colours of Thailand มีจุดมุ่งหมายเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคชาวอังกฤษเข้าใจประเทศไทยมากขึ้นทั้งด้านการท่องเที่ยววัฒนธรรมและสินค้าของไทยเนื่องจากในปัจจุบันมีชาวอังกฤษมากกว่า 900,000 คน ที่เดินทางมายังประเทศไทยในแต่ละปี ส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษติด 3 อันดับแรกของจำนวนนักท่องเที่ยวจากสหภาพยุโรปที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย

นอกจากนี้งาน The Colours of Thailand ยังมีการออกร้านผลิตภัณฑ์ของพิพิธภัณฑ์ผ้าฯเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ถึงความสวยงามและคุณภาพของสินค้าไทย กระตุ้นให้ผู้บริโภคชาวอังกฤษนำผ้าไทยไปใช้ในชีวิตประจำวันอีกด้วย

3

Related contents:

You may also like...