เผยความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ในงาน GREAT DAY

ภาพข่าว 2_resize

มนต์ชัย เดโชจรัสศรี กรรมการผู้อำนวยการ ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค ประเทศไทย บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด จัดงาน GRE@T DAY (เกรท เดย์) เราทำได้ คุณทำได้ งานที่เปิดโอกาสทางธุรกิจครั้งสำคัญกับการที่จะได้เป็นผู้ร่วมธุรกิจเครือข่ายยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค โดยมี ภูเบศ วัชรหิรัญ Area Executive Business Associate นำทีมบุคคลต้นแบบ ได้แก่ ร.ต.ไพรัตน์ จันปุ่ม, กัญญลักษณ์ จันทวงษ์กิติชัย, สมภพ สิงห์ซอม, บำรุง จิระอรุณ, และ ภาสกร มีสุวรรณ ที่ประสพความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ณ หอประชุมมหิศร ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า

Related contents:

You may also like...