ลดน้ำหนักผิดวิธีส่งผลร้ายกว่าที่คิด

weight-loss-tips-man

“หลายคนอาจเคยทดลองลดน้ำหนักด้วยตนเองโดยดูเคล็ดลับจากอินเทอร์เน็ตหรือลดตามความพอใจของตัวเอง จนประสบกับการมีน้ำหนักขึ้นๆ ลงๆ อยู่เสมอ คุณรู้หรือไม่ว่า สิ่งที่คุณกำลังปฏิบัติอยู่อาจเป็นบ่อเกิดของโรคร้ายและทำลายสุขภาพของคุณได้” นายแพทย์สมบูรณ์ รุ่งพรชัย แพทย์ด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย เวชศาสตร์การกีฬาและการลดน้ำหนัก สูตินรีเวชวิทยา ฮอร์โมนและสุขภาพทางเพศ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ ในเครือโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กล่าว

“ปัจจุบันปัญหาเรื่องความอ้วนมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น ทั้งนี้เพราะมีความเกี่ยวโยงกับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของคนในปัจจุบัน เห็นได้จากข้อมูลข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตและโฆษณาอาหารมากมาย ที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิด จนอาจเกิดผลร้ายต่อสุขภาพของผู้บริโภค ทั้งนี้เพราะการโฆษณาชวนเชื่อดังกล่าวอาจไม่เหมาะสมต่อสุขภาพของผู้บริโภคที่แตกต่างกัน หรืออาจเป็นการปฏิบัติที่ผิดวิธี”

นายแพทย์สมบูรณ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า “การลดน้ำหนักเป็นปัญหาของคนทุกวัย เนื่องจาก ความอ้วนเป็นสัญญาณของความแก่ ซึ่งไม่ใช่เพียงแก่แค่อายุเท่านั้น แต่ยังหมายถึงสภาพร่างกายที่แก่ชราลง และนั่นยังหมายถึงความเสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆ ที่เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย โดยปัญหาการลดน้ำหนักในแต่ละช่วงวัยมีมุมมองที่แตกต่างกัน”
กลุ่มเด็กอ้วน

ปัญหาของคนกลุ่มนี้ คือ โภชนาการที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่จึงไม่ควรตามใจลูก ควรให้ลูกทานอาหารอย่างเหมาะสม ทั้งนี้อาจขอความร่วมมือจากทางโรงเรียนให้ช่วยดูแลและแนะนำเด็กในการรับประทานอาหารอีกทางหนึ่ง เนื่องจากอาหารที่ไม่มีประโยชน์ยังมีขายทั่วไปตามรั้วโรงเรียน และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในปัจจุบันยังทำให้เด็กหันมาเล่นเกมส์มากกว่าการออกกำลังกาย ดังนั้นผู้ปกครองควรพาลูกๆ เล่นกีฬามากขึ้นเพื่อใช้เวลาเล่นเกมส์ให้น้อยลง
กลุ่มคนทำงาน

ปัญหาหลักของคนกลุ่มนี้มาจากความเครียด การออกกำลังกายผิดวิธี การรับประทานอาหารในปริมาณมากโดยเฉพาะเครื่องดื่ม โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ชอบทำน้ำหนักตัวเด้งขึ้นเด้งลง หรือที่เรียกว่า Weight cycling เช่น ปฏิบัติตามสูตรลดน้ำหนักโดยไม่ระมัดระวัง เพราะคิดว่าสุดท้ายก็จะลดน้ำหนักใหม่ได้ ทำให้ระบบเผาผลาญของร่างกายเสียหาย จนอาจป่วยเป็นโรคไขมันพอกตับ หรือบางรายอาจมีน้ำหนักตัวขึ้นทั้งๆ ที่ไม่ได้รับประทานอาหารในปริมาณมาก”

กลุ่มคนอายุ 35 ปีขึ้นไป

คุณผู้หญิงกลุ่มนี้อยู่ในวัยหมดประจำเดือน ส่วนคุณผู้ชายก็เป็นวัยทำงานที่ต้องเผชิญกับความเครียดสูง ปัญหาการลดน้ำหนักมีความเกี่ยวข้องกับระดับฮอร์โมน ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบเผาผลาญของร่างกาย ทำให้คนกลุ่มนี้น้ำหนักขึ้นง่าย ประกอบกับการออกกำลังกายน้อยเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว

นายแพทย์สมบูรณ์ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า “การลดน้ำหนักที่ถูกวิธี คนไข้ควรได้รับคำปรึกษาจากแพทย์ และรับการตรวจร่างกายเพื่อทราบถึงเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดความอ้วนที่แท้จริง อาทิ โภชนาการไม่ครบถ้วน ขาดสารอาหารบางชนิด ระดับฮอร์โมนปกติหรือไม่ เพราะคนไข้แต่ละคนมีอายุและสาเหตุของความอ้วนแตกต่างกัน วิธีการลดน้ำหนักจึงขึ้นอยู่กับปัญหาของแต่ละบุคคลด้วย นอกจากการออกกำลังกายและการควบคุมอาหารแล้ว คนไข้ควรกำจัดสารพิษออกจากร่างกายด้วยการทำขจัดสารพิษออกจากกระแสเลือด เพราะเมื่อน้ำหนักเพิ่มขึ้น ร่างกายจะสะสมสารเคมีต่างๆ เช่น สารกันบูด พลาสติก ยาฆ่าแมลง ไว้ในชั้นไขมัน แต่เมื่อน้ำหนักตัวหรือปริมาณไขมันในร่างกายลดลง สารเคมีที่ถูกกักเก็บในชั้นไขมันจะถูกผลักกลับเข้าสู่กระแสเลือด”

สุขภาพที่ดีทั้งกายและจิตใจเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดคุณภาพชีวิตที่ดี

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลดน้ำหนักและการขจัดสารพิษออกจากกระแสเลือดติดต่อศูนย์สุขภาพไวทัลไลฟ์ ในเครือโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โทร. 02-667-2340
พิชชาภา รัชชนันท์ และ ปุญญาณี ถึงอินทร์
เกรลิ่ง (ไทยแลนด์) โทร 02-635-7151-2 แฟกซ์ 02-635-7155
อีเมล: pitchapa@grayling.com, Punyanee.th@gmail.com

Related contents:

You may also like...