โรงแรมเซ็นทารา วอเตอร์เกท พาวิลเลียน กรุงเทพฯ มอบข้าวสารให้แก่มูลนิธิสงเคราะห์สัตว์

CWB

สานน วิไลวงษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเซ็นทารา วอเตอร์เกท พาวิลเลียน กรุงเทพฯ พร้อมผู้บริหารโรงแรมฯมอบข้าวสารจำนวน 5 กระสอบแก่ มูลนิธิสงเคราะห์สัตว์ เนื่องในโอกาสเปิดโรงแรมฯครบรอบหนึ่งปี โดย พิมลอร อังสโวทัย ผู้จัดการมูลนิธิฯ ให้เกียรติมารับด้วยตัวเอง ณ โรงแรมเซ็นทารา วอเตอร์เกท พาวิลเลียน กรุงเทพฯ

ศุภมาส ศรีศุภผล ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร. 02 625 1234
โรงแรมเซ็นทารา วอเตอร์เกท พาวิลเลียน กรุงเทพฯ
E-mail : supamartsr@chr.co.th

Related contents:

You may also like...