ปาฐกถาพิเศษ ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนและแม่พิมพ์ของชาติ กตัญญูต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และชาติไทย

image003

ม.ล.ปนัดดา ดิษกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ศรัทธาชาติ รู้คุณสถาบัน บันทึก ๒ แผ่นดิน” และเป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณโครงการ “บันทึก ๒ แผ่นดิน” เชิดชูเกียรติสถาบันการศึกษาที่มีผลงานโดดเด่นทางด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย พร้อมด้วย นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี นางชนิตร์นันท์ จันทร์เจ้าฉาย, นายศานิต นิยมาคม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, นายกิตติชัย ไกรก่อกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จำกัด, นายวิวัฒน์ชัย บุญยภักดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ นางรำไพ บุญลาภ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ธนาคารออมสิน เพื่อช่วยสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ที่ทรงประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ประกอบวิชาชีพครูเสมอมา และสามารถถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์ไปสู่เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้อย่างมีประสิทธิผล ณ งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 19 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

*********************************************************
ขอขอบพระคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์
มูลนิธิธรรมดี โทร. ๐๒ ๖๘๕ ๒๒๕๕ ดีซี คอนซัลแทนส์ฯ โทร. ๐๒ ๖๑๐ ๒๓๖๔
จารุวรรณ เวชตระกูลต่อ ๒๒๑๔ สุรีรัตน์ ปานพรม ต่อ ๒๓๖๗
สุรศักดิ์ สีลูกวัด ต่อ ๒๒๑๖

Related contents:

You may also like...