ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค เปิดตัว Stockist Beyonde Maqui Plus+

U (160)_resize

มนต์ชัย เดโชจรัสศรี กรรมการผู้อำนวยการ ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค ประเทศไทย บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด เปิดตัว “สต๊อกกิสท์ บียอนด์ มากิ พลัส (Stockist Beyonde Maqui Plus+)” ช่องทางส่งเสริมธุรกิจใหม่ ที่จะช่วยให้ผู้ร่วมธุรกิจสามารถขยายเครือข่ายรวมทั้งเป็นศูนย์กระจายสินค้าขนาดย่อยให้แก่ผู้บริโภค โดยมีเจ้าของสต๊อกกิสท์ พ.ญ.กชกร โง้วจุงดี, พัชรนันท์ ขุนอาจ และ ธนภูมิ ไตรสมพร ร่วมงาน ณ ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค อะคาเดมี ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า

**********************************************

Related contents:

You may also like...