มอบจักรยาน 100 คัน ในโครงการ “ปันน้ำใจ ปั่นสู่ฝัน จักรยานเพื่อน้อง”

นิด้า มอบจักรยาน 100 คัน ร.ร.ตำรวจตระเวนชายแดน

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่า คณะบริหารธุรกิจ จัด โครงการ “ปันน้ำใจ ปั่นสู่ฝัน จักรยานเพื่อน้อง” โดยส่งเสริมและสนับสนุน ด้านการศึกษา มอบจักรยานจำนวนกว่า 100 คัน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในถิ่นทุรกันดารที่ห่างไกลความเจริญ เพื่อให้เยาวชนของประเทศได้มีโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม โดยเดินทางไปส่งมอบ ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ค่ายพระราม 6 เพื่อส่งต่อให้กับน้องๆ โรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์จำนวน 10 โรงเรียน โรงเรียนละ 10 คัน
********************
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
กนกพร ชมภูนุท โทร. 086-778-0545 E-mail : janchompunuch@gmail.com
พลพจน์ ศรีพระจันทร์ (ทรัพย์) โทร. 089-512-7982 E-mail : subbook.pr@gmail.com

Related contents:

You may also like...