อายุยืนและสุขภาพดีด้วยโปรแกรมทางการแพทย์แบบบูรณาการ

happy-couple

“แม้เรายังไม่พบสูตรยาวิเศษ แต่เราสามารถพัฒนาความสามารถในการปกป้องและรักษาปัญหาสุขภาพต่างๆ ก่อนที่จะส่งผลต่อชีวิตได้ ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการแพทย์ในการวิเคราะห์พันธุกรรม ทำให้เราทราบถึงสถานะสุขภาพและสามารถวางแผนรับมือกับโรคภัยที่จะเกิดขึ้นได้” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์ ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ ในเครือโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กล่าวและเปิดเผยว่า

ดัชนีการมีอายุยืนยาว (The Longevity Index™)
ด้วยโปรแกรมดัชนีการมีอายุยืนยาวของไวทัลไลฟ์ ทำให้คนเราสามารถลดหรือกำจัดปัจจัยเสี่ยงด้วยการระบุสภาวะเสี่ยงต่อโรคและการรักษาตามแผนสุขภาพเฉพาะบุคคลซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน

ส่วนแรกเกี่ยวข้องกับการสร้างดัชนีการมีอายุยืนยาวให้ผู้ป่วยซึ่งได้จากการทดสอบทางห้องแล็ป และการตรวจร่างกายรวมทั้งการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์และความฟิตของร่างกายและจิตใจอันเป็นตัวแปรสำคัญในการชี้วัดจุดอ่อนและจุดแข็งในการที่จะมีชีวิตที่ยืนยาวและมีสุขภาพดี

ส่วนที่สอง คือ การพัฒนาแผนสุขภาพเฉพาะบุคคลเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับจุดอ่อนของร่างกาย ด้วยแผนการรักษาทางการแพทย์แบบบูรณาการ ทั้งการแนะนำการใช้ชีวิต การดูแลด้านอาหาร รวมทั้งยาและสารอาหารเสริมต่างๆที่สกัดจากธรรมชาติ

โปรมแกรมดัชนีการมีอายุยืนยาวประกอบด้วย

  1. ตัวชี้วัดด้านฮอร์โมน (Hormone Index) เมื่อเราอายุมากขึ้น สมดุลฮอร์โมนจะเสียไปด้วยปัจจัยด้านอายุและการใช้ชีวิต เช่น ความเครียด โรคภัยไข้เจ็บ รวมทั้งอาหารที่ไม่เหมาะสม (การขาดสมดุลฮอร์โมนเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยตามอายุ ทั้งการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อ ไขมันสะสมมากขึ้น โรคหัวใจและหลอดเลือด กระดูกพรุน ความบกพร่องทางการเรียนรู้ และโรคมะเร็ง) สมดุลฮอร์โมนจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการมีสุขภาพดีและอ่อนเยาว์ ซึ่งตัวชี้วัดด้านฮอร์โมนจะเป็นตัวบอกว่าร่างกายรับมือกับกระบวนการแก่ชราได้ดีแค่ไหน
  2. ตัวชี้วัดจากความดันโลหิต (Blood Pressure Index) การเฝ้าระวังระดับความดันโลหิตเป็นสิ่งสำคัญเพื่อสุขภาพที่ดี หลายคนมีค่าความดันโลหิตสูงกว่าปกติและอยู่ในระดับที่เป็นอันตราย ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจล้มเหลวและโรคหลอดเลือดสมอง
  3. ตัวชี้วัดด้านคาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate Index) ปัจจุบันผู้คนมักรับประทานน้ำตาลและแป้งในปริมาณมากซึ่งมีอยู่ในอาหารต่างๆ อันเป็นปัจจัยกระตุ้นทางการแพทย์ทำให้เกิดการอุดตันในหลอดเลือดแดง โรคอ้วน และโรคเบาหวาน ตัวชี้วัดด้านคาร์โบไฮเดรตจะช่วยในการลดน้ำหนัก ลดการทำงานของเซลล์ในการผลิตอินซูลินที่มากเกินไป ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดและความดันโลหิตอยู่ในระดับปกติ
  4. ตัวชี้วัดด้านความเครียด (Stress Index) ตัวชี้วัดด้านความเครียดจะบอกว่าคุณมีความเครียดมากน้อยเพียงใดตลอดจนการรับมือกับความเครียด เพราะแต่ละคนมีความสามารถในการจัดการความเครียดได้ไม่เท่ากัน คะแนนความเครียดจะบ่งบอกระดับ ความจำเป็นในการลดระดับความเครียด โดยการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิต พักผ่อนให้มากขึ้น ออกกำลังกาย และปรับการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ
  5. ตัวชี้วัดด้านการดำเนินชีวิต (Lifestyle Index) การสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลเสียอย่างมากต่อสุขภาพและการมีอายุยืนยาว จึงควรเลิกสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์เพียงเล็กน้อยในปริมาณที่เหมาะสมเท่านั้น โดยปริมาณที่เหมาะสมของแต่ละคนจะแตกต่างกันออกไป ซึ่งตัวชี้วัดด้านการดำเนินชีวิตจะบ่งบอกสิ่งที่เหมาะสมสำหรับร่างกายแต่ละคน
  6. ตัวชี้วัดด้านปริมาณและชนิดของไขมัน (Cholesterol Index)ตัวชี้วัดด้านปริมาณและชนิดของไขมันจะประเมินสัดส่วนของไขมันชนิดดี HDL ซึ่งเป็นประโยชน์ช่วยให้เยื่อหุ้มเซลล์ทำงานเป็นปกติและเป็นส่วนประกอบในการผลิตฮอร์โมนที่สำคัญจ่อสุขภาพหลายชนิด ทั้งฮอร์โมนเอสโตรเจน โปรเจสเตอโรน เทสโทสเตอโรน และคอร์ติโซน กับไขมันเลวหรือ LDL ซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกาย ระดับไขมันเลว LDL ในกระแสเลือดที่สูงเป็นปัจจัยเสี่ยงทำให้ไขมันเกาะที่ผนังหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งแพทย์จะแนะนำให้หยุดบริโภคอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูง เช่น เนื้อแดง ผลิตภัณฑ์นม จัดการกับความเครียด เพราะฮอร์โมนคอร์ติซอลจะกระตุ้นให้ร่างกายผลิตไขมันเพิ่มขึ้น
  7. ตัวชี้วัดด้านสมรรถภาพของร่างกาย (Fitness Index) ร่างกายมนุษย์ได้รับการออกแบบมาให้เคลื่อนไหว เห็นได้ว่าเมื่อหลายพันปีก่อนมนุษย์ต้องออกล่าเพื่อหาอาหาร โยกย้ายเพื่อหาที่กำบังและอากาศที่อบอุ่น ปัจจุบันคนเราออกกำลังกายและเคลื่อนไหวน้อยเกินไป ตัวชี้วัดด้านสมรรถภาพของร่างกายจะทำให้ทราบถึงสมรรถภาพร่างกาย ทั้งความสมดุล ความแข็งแกร่ง ปฏิกิริยาตอบสนอง และตัวชี้วัดอื่นๆ ของแต่ละคน
  8. ตัวชี้วัดด้านการอักเสบ (Inflammation Index) การอักเสบเรื้อรังเป็นสารพิษที่สะสมในร่างกายแบบค่อยเป็นค่อยไปอันนำไปสู่โรคร้ายแรง เช่น โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ และโรคร้ายแรงอื่น ๆ การตรวจภาวะอักเสบจะบ่งบอกถึงกระบวนการเมธิลเลชั่น (methylation) ด้วย ซึ่งเป็นกลไกควบคุมการขนส่งโมเลกุลเล็กๆ ของคาร์บอนและไฮโดรเจน ในกระบวนการซ่อมแซมร่างกาย หากกระบวนการเมธิลเลชั่นทำงานไม่สมบูรณ์จะทำให้เกิดการอักเสบต่อเนื่อง

ด้วยเครื่องมือการวิเคราะห์ที่ครบถ้วนและบูรณาการ และการรักษาทางการแพทย์ล่าสุด โปรแกรมดัชนีการมีอายุยืนยาวช่วยให้ทุกคนเข้าใจสภาวะสุขภาพตลอดจนแผนการรักษาส่วนบุคคลเพื่อสุขภาวะที่ดีและโอกาสที่ดีที่สุดในการมีชีวิตยืนยาวและสุขภาพดีตราบนานเท่านานเท่าที่จะเป็นไปได้

old-people-383950054

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ (Vitallife Wellness Center)
ในเครือโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เป็นผู้นำระดับสากลด้วยหลักการวิทยาศาสตร์ด้านสมุทัยเวชศาสตร์ บริหารและดำเนินงานโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมจากอเมริกันบอร์ด ในแนวคิดการดูแลสุขภาพแห่งอนาคต อันประกอบด้วยเวชศาสตร์คาดการณ์และป้องกันโรค เวชศาสตร์การฟื้นฟูสุขภาพและพลังชีวิต

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ เป็นศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแห่งแรกในภูมิภาคเอเชีย โดยได้รับการรับรองจาก World Council for Clinical Accreditation เมื่อพฤศจิกายน 2550 มีการให้บริการจัดชุดสารเสริมอาหารให้กับลูกค้าเป็นที่แรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ ได้รับการก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ดำเนินการภายใต้ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนและถือหุ้น 100 เปอร์เซ็นต์

พิชชาภา รัชชนันท์ หรือ ปุญญาณี ถึงอินทร์
เกรลิ่ง (ไทยแลนด์) โทร 02-635-7151-2 แฟกซ์ 02-635-7155
อีเมล: pitchapa@grayling.com

Related contents:

You may also like...