เปิดตัวฮาวายไทย โชว์รูมเฟอร์นิเจอร์เอ้าท์ดอร์แห่งใหม่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร เป็นประธานเปิดตัวโชว์รูมเฟอร์นิเจอร์เอ้าท์ดอร์แห่งใหม่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยมี เจน วิภวพาณิชย์  ประธานบริหารกลุ่มบริษัทฮาวายไทย วิวัฒน์-อลิสา วิภวพาณิชย์ ปานจิตต์ วิภวพาณิชย์ วิลาวัณย์ ลีละยุวพันธ์ วิชัย วิภวพาณิชย์  คอยให้การต้อนรับยุพิน วีรานุวัตติ์  และเจนนิเฟอร์ คิ้ม ที่มาร่วมแสดงความยินดี ณ โชว์รูมฮาวายไทย สาขาเพชรพระราม

บริษัท กนกรัตน์ แอนด์ เฟรนด์ จำกัด   Lutairat Chaiya <lutairat@kanokratpr.com>

Related contents:

You may also like...