“กรุงเทพประกันชีวิต” ร่วมกับ “กรมอนามัย” จัดกิจกรรม “Train the Trainers” ส่งเสริมทักษะการเต้นคีตะมวยไทยแอโรบิก

BLA_4

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรม “Train the Trainers” กิจกรรมส่งเสริมทักษะการเต้นคีตะมวยไทยแอโรบิก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้นำการออกกำลังกายทั่วประเทศ ได้นำกระบวนท่าคีตะมวยไทยไปถ่ายทอดให้แก่ประชาชนได้ถูกต้องและถูกวิธี พร้อมร่วมสืบสานและอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยอันเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของชาติ

ณ ห้อง เรนโบว์ ฮอลล์ โรงแรมใบหยกสกาย นายแพทย์เกษม เวชสุทธานนท์ ผู้อำนวยการกองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และคุณนรินทร์ เอกวงศ์วิริยะ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นประธานจัดกิจกรรม “Train the Trainers” กิจกรรมอบรมและพัฒนาทักษะท่าเต้นคีตะมวยไทยให้แก่ครือข่ายผู้นำการออกกำลังกายทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นำกระบวนท่าของคีตะมวยไทยแอโรบิกทั้ง 22 ท่า ที่ประกอบไปด้วยการใช้อวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย อาทิเช่น หมัด เท้า เข่า ศอก นำไปถ่ายทอดต่อให้กับประชาชนในแต่ละชุมชนได้อย่างถูกต้องและถูกวิธี รวมทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกให้แก่ผู้นำการออกกำลังกายได้มีส่วนร่วมในการสืบสานศิลปะแม่ไม้มวยไทยอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศ

นายแพทย์เกษม เวชสุทธานนท์ ผู้อำนวยการกองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า “คีตะมวยไทย แอโรบิก เป็นการออกกำลังกายอีกประเภทหนึ่งที่จะทำให้ผู้ออกกำลังกายรู้สึกสนุกสนานและได้ประโยชน์ครบครัน เพราะเป็นการนำเอากระบวนท่าและลีลาแม่ไม้มวยไทยมาผสมผสานกับการออกกำลังกายในรูปแบบของแอโรบิก ที่จะทำให้ผู้ออกกำลังกายได้รับประโยชน์ทางด้านความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อ การทรงตัว และจิตใจที่มั่นคง พร้อมๆ กับการฝึกฝนทักษะในด้านการป้องกันตัวในเบื้องต้นอีกด้วย ดังนั้นกิจกรรม Train the Trainers จึงเป็นกิจกรรมที่มุ่งหวังให้เครือข่ายผู้นำการออกกำลังกายทั่วประเทศทั้ง 120 คน ได้นำประโยชน์ที่ได้รับจากการเต้นคีตะมวยไทยแอโรบิกไปถ่ายทอดต่อให้กับประชาชนในแต่ละชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป”

คุณนรินทร์ เอกวงศ์วิริยะ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา กรุงเทพประกันชีวิต ได้มีเจตนารมณ์ในการสร้างความมั่นคงทางการเงินควบคู่ไปกับการดำเนินนโยบายเพื่อสังคมอันจะนำไปสู่ชีวิตที่มีความสุขมากกว่าให้กับประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะการให้ความสำคัญของการออกกำลังกายที่จะช่วยให้ประชาชนมีความพร้อมและมีความสุขทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ รวมทั้งมีพลังก้าวสู่ทุกเป้าหมายของชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้ทางบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จึงได้ร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรม “Train the Trainers” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “BLA Happy Life คีตะมวยไทย” เพื่อให้ผู้นำเต้นแอโรบิกและผู้ฝึกสอนการออกกำลังกายทั่วประเทศ สามารถนำกระบวนท่าและประโยชน์ของการเต้นคีตะมวยไทยไปถ่ายทอดต่อให้กับประชาชนได้อย่างถูกต้องและถูกวิธี”

“นอกจากนี้ เรายังได้ขอความร่วมมือจากผู้นำเต้นแอโรบิกและผู้ฝึกสอนการออกกำลังกายที่มาร่วมกิจกรรมทั้ง 120 คน จากภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกรุงเทพมหานคร ให้นำท่วงท่าและลีลาของคีตะมวยไทยไปใช้ในการนำเต้นออกกำลังกายในชุมชนท้องถิ่น เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้คีตะมวยไทยกลายเป็นที่รู้จักในวงกว้าง ขณะเดียวกันยังเสริมสร้างให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยให้ความสำคัญต่อการออกกำลังกายมากยิ่งขึ้น” คุณนรินทร์กล่าวเสริม

สำหรับกิจกรรม “Train the Trainers” เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “BLA Happy Life คีตะมวยไทย” ซึ่งเปิดตัวเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โดยเป็นโครงการระยะยาวที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี โดยเป็นการนำศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาผสานเข้ากับท่วงท่าและลีลาการเต้นประกอบจังหวะดนตรี เพื่อให้ประชาชนออกกำลังกายได้อย่างสนุกสนานมากยิ่งขึ้น อีกทั้งตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพ ควบคู่กับชูเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยได้อย่างลงตัว

ทั้งนี้ เพื่อให้โครงการ “BLA Happy Life คีตะมวยไทย” เข้าถึงคนในยุคปัจจุบันง่ายขึ้น บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ยังได้จัดทำเพลงคีตะมวยไทยแอโรบิก “ลุกสู้” และมิวสิควีดีโอ เพื่อแนะนำท่าคีตะมวยไทยแอโรบิกโดยเฉพาะ และให้ประชาชนทั่วไปสามารถนำไปใช้ออกกำลังกายได้ฟรีทั่วประเทศ รวมทั้งสามารถนำท่าเต้นไปพัฒนาการเต้นคีตะมวยไทยแอโรบิกเพื่อประกวด ในรูปแบบวีดีโอคลิป ภายใต้ชื่อ ‘BLA Happy Life คีตะมวยไทย…เต้นล่าไลค์ ลุ้นเงินแสน’ สามารถร่วมสนุกและลุ้นชิงเงินรางวัลได้เพียงจัดทีมมาให้ครบ 4 – 8 คน และใช้เพลง ‘ลุกสู้’ ประกอบการเต้น โดยมีท่าคีตะมวยไทยบังคับ 5 ท่า ความยาวของคลิปไม่เกิน 5 นาที แล้วส่งมาที่ www.facebook.com/BLAHappyLife หรืออีเมล์ blahappylife@gmail.com ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2557 สำหรับคลิปวิดีโอที่มียอดการกด Like มากที่สุด 3 อันดับ และเต้นได้ถูกต้องตามกติกา รับเงินรางวัลทีมละ 5,000 บาท โดยทีมที่ได้ยอด Like สูงที่สุดในแต่ละภาคและในกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 5 ทีมจะได้เข้ามาร่วมชิงความเป็นหนึ่งและลุ้นเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท ในเดือนธันวาคม 2557

************************************************************

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:

คุณวรวรรณ ครุฑวณิชนนท์ (เอ็กซ์) โทร 02 – 204 – 8510 หรือ 081 – 668 – 9757

อีเมล์: worawan.krutwanitchanont@vervethailand.com

คุณภูมิภัทร โภชฌงค์ (โดนัท) โทร 02 – 204 – 8239 หรือ 081 – 846 – 5964

อีเมล์: phumiphat.poshchongke@vervethailand.com

Related contents:

You may also like...