โฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศล ครั้งที่ 21(Cancer Care Fun Run)

Cancer Care 2

ระดมทุนสนับสนุนศูนย์วิจัยโรคโลหิตวิทยา และศูนย์พันธุศาสตร์มะเร็งและโรคของมนุษย์วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายนนี้ ณ สวนลุมพินี โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯร่วมกับสภากาชาดไทย จะจัดกิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศล Cancer Care Fun Run เพื่อระดมทุนหารายได้มอบให้แก่ศูนย์วิจัยโรคโลหิตวิทยาและศูนย์พันธุศาสตร์มะเร็งและโรคของมนุษย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 21

กิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศลในครั้งนี้ โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์และสภากาชาดไทยได้รับความสนับสนุนจาก บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล สถานทูตแคนาดา ประจาประเทศไทย เดอะ คอฟฟี่ คลับ แดรี่ ควีน น้าผลไม้ตรามาลี เอสแอนด์พี ซานตา เฟ รีโลเคชั่น เซอร์วิส และ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น

ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศล เพื่อระดมทุนหารายได้สนับสนุนโครงการวิจัยโรคมะเร็ง โดยเมื่อปี พ.ศ. 2556 โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ ได้ร่วมกับโรงแรมโฟร์ซีซั่น รีสอร์ท เชียงใหม่ และ โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ รีสอร์ท เกาะสมุย จัดกิจกรรม ซึ่งสามารถหารายได้มอบให้แก่ศูนย์วิจัยโรคโลหิตวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นจานวนเงิน 3,500,000 บาท (สามล้านห้าแสนบาท)
กิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศลในปีนี้ จะจัดขึ้นภายในสวนลุมพินี ซึ่งจะเป็นบรรยากาศของวันเสาร์ที่สนุกสนานทั้งสาหรับผู้ที่ร่วมลงแข่งวิ่ง และผ้ที่มาให้กาลังใจผุ้เข้าแข่งขัน ซึ่งจะมีทั้งผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มาเป็นครอบครัว เป็นกลุ่มเพื่อนร่วมงาน และ กลุ่มผู้ที่รักการวิ่งเพื่อสุขภาพ โดยกิจกรรมนี้ ไม่มีกฎข้อบังคับในการวิ่ง ผู้เข้าร่วมแข่งขันสามารถวิ่งได้ตามอัธยาศัย ตามความพร้อมของร่างกาย ตลอดจนสามารถเลือกที่จะเดินอย่างผ่อนคลายภายในสวน การวิ่งครั้งนี้ มีระยะทาง 5 กิโลเมตร และ 10 กิโลเมตร ซึ่งทั้งสองระยะทางนั้น เหมาะทั้งสาหรับวิ่ง และเดิน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมประเภทกลุ่มบุคคลที่มีจานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมในกลุ่มของตนมากที่สุดในงาน จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ผู้ชนะประเภทต่างๆ จะได้รับรางวัลที่สร้างความตื่นเต้นและช่วยทาให้หายเหนื่อย สาหรับเด็กที่สนใจก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ โดยจะมีรางวัลให้แก่ผู้ชนะประเภทเด็กเช่นกัน กิจกรรมนี้ จะเริ่มลงทะเบียนเวลา 07.00 น. ถึง 07.45 น. และการแข่งขันจะเริ่มเวลา 08.05 น.

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับเชิญให้ร่วมบริจาคสมทุนทบ ขั้นต่าท่านละ 350 บาท และจะได้รับเสื้อยืด Cancer Care 1 ตัว เมื่อบริจาค 500 บาท จะได้รับเสื้อโปโล Cancer Care 1 ตัว โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับ ชุดอาหารเช้า 1 ชุด เพื่อเพิ่มพลังก่อนวิ่ง และร่วมลุ้นรับรางวัลมากมาย รวมทั้งรางวัลบัตรห้องพัก ณ โรงแรมในเครือโฟร์ซีซั่นส์ทั่วโลก

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดต่อสั่งซื้อเสื้อการกุศลได้ที่ โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ

โทร. 0 2126 8866
Website : www.fourseasonsons.com/bangkok
………………………………………
ปทมา เลิศวิทยาสกุล (Patty) ธิติมน เขียวหวาน
ผู้อานวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประจาประเทศไทย เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายประชาสัมพันธ์
โทร 0 2126 8866 ต่อ 1721 โทร 0 2126 8866 ต่อ 1722
อีเมล patty.lerdwittayaskul@fourseasons.com อีเมล thitimon.khieowan@fourseasons.com

Related contents:

You may also like...