กรรมของการเกิด เป็นพ่อแม่และลูกกัน

1280px-Family_Portrait_

ในพระสูตรกล่าวว่าคนที่เกิดมาในโลกนี้ยังไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่ ไม่เคยเป็นญาติกันเลยไม่มี ต้องเกี่ยวข้องและโยงใย
กันมาตั้งแต่อดีตชาติสลับกันไป บางครั้งแม่เกิดเป็นลูก บางครั้งลูกเกิดเป็นแม่อย่างนี้เรื่อยไปและไม่จำเป็นต้องเกิดเป็นลูกคนนี้ หรือเกิดเป็นแม่คนนี้เสมอไป

อาจเปลี่ยนและสลับกันไปได้ อย่างเช่นพระพุทธเจ้ากับพระเทวทัตชาติหนึ่งก็เคยเกิดเป็นพ่อลูกกัน โดยในชาติหนึ่งพระเทวทัตเกิดเป็นกษัตริย์ พระพุทธเจ้าเกิดเป็นธรรมปาลกุมารโอรสของท่าน แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าคู่นี้เกิดมาในชาติไหนมักจะเป็นคู่เวรล้างผลาญกันทุกชาติ

แต่พระพุทธเจ้าจะเป็นผู้ถูกกระทำทุกชาติในชาดกนี้มีเรื่องนิดเดียวว่าพระเจ้าแผ่นดินมีพระมเหสียังสาวอยู่ วันหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินทรงคิดถึงพระมเหสีอยากทรงร่วมภิรมย์ด้วยก็เสด็จเข้าไปหาถึงห้องบรรทม ฝ่ายพระมเหสีทรงมีพระโอรสเล็กๆอยู่อายุ 7 เดือนหรือ 1ปี ก็ไม่แน่ใจ ขณะที่พระราชาเสด็จเข้ามา พระนางก็ไม่ได้สนใจมัวหยอกล้อพระโอรสเพลินอยู่…พระราชาไม่พอพระทัยมากคิดว่าพระมเหสีเอาใจพระโอรสมากกว่าพระองค์จึงมีรับสั่งให้นำพระโอรสไปประหารเสีย

หากเราพิจารณาจะเห็นว่า เด็กไม่มีความผิดอะไรเลยยังไร้เดียงสานอนแบเบาะอยู่เลย จะไปทำกรรมอะไรได้ แต่เรื่องนี้มันมีการจองเวรกันมาตั้งแต่อดีตชาติคือ ทั้งคู่ฆ่ากันมาเรื่อยๆแต่ว่ามันแปลกตรงที่พระเทวทัตฆ่าฝ่ายเดียว

พระพุทธเจ้าไม่เคยฆ่าเลยและการฆ่ากันในชาตินี้ของพระราชาก็ฆ่าได้ทารุณมาก มีรับสั่งให้นำพระโอรสไปตัดที่แขน ตัดทีละส่วน แม้พระมเหสีจะกราบทูลขอร้องอย่างไรก็ไม่เป็นผลและเมื่อตัดอวัยวะหมดสิ้นแล้ว สุดท้ายให้ตั้งหลาวขึ้นแล้วโยนพระโอรสขึ้นไปข้างบนให้หลาวเสียบ ดูแล้วโหดร้ายทารุณมากไม่น่าเป็นไปได้ แต่คนมีเวรแก่กันนั้นสามารถทำได้ในท้ายที่สุด ในชาตินั้นพระเทวทัตก็ถูกแผ่นดินสูบแล้วพระมเหสีก็หัวใจสลายสิ้นพระชนม์เพราะสงสารลูก

Credit : บทความธรรมะสอนใจกับการดำเนินชีวิต

Thanks to image from http://www.fundacionrafanadal.org/blog/wp-content/uploads/2014/04/1280px-Family_Portrait_.jpg

Related contents:

You may also like...