“เรียงร้อยเรื่องราวนิทรรศการผ่านลายเส้น” ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ

Press Release of Art Exhbition at Wine Pub1

โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ ขอนำเสนอศิลปะในรูปแบบผลงานวาดเส้น จิตรกรรม และภาพพิมพ์ จาก เกียรติศักดิ์ รุ่งรัตนพัฒนา ศิลปินจากรั้วมหาวิทยาลัยศิลปากร ภาพวาดนิทรรศการนี้ได้ถ่ายทอดออกมาจากสีอคลิลิกและสีน้ำมันนั้น ล้วนได้รับแรงบันดาลใจมาจากสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะแตกต่างกันออกไป โดยบางภาพมีลักษณะคล้ายคลึงกับสัตว์ประหลาดหรือบางภาพคล้ายกับการขยายของเชื่อโรค ดังนั้น ในแง่มุมของความหมายของผลงานในชุดนี้จึงเป็นเรื่องการนำเสนอะของจินตนาการที่ศิลปินมีความเชื่อในสิ่งมีชีวิตอื่นนอกจากมนุษย์ รวมถึงการนำความเชื่อของศิลปินเองไปสู่การพิจารณาตรวจสอบสัมพันธภาพระหว่างมนุษย์และสิ่งอื่นๆ นิทรรศการแสดงศิลปะนี้จะมีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2557 ณ ไวน์ผับ ซึ่งอยู่ชั้น 2 ของทางโรงแรมฯ

Press Release of Art Exhbition at Wine Pub3

นาย เกียรติศักดิ์ รุ่งรัตนพัฒนา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ โดยมีหน้าที่ดูแลในส่วนของกราฟฟิกดีไซน์ ในละครเรื่องกระสือมหาคร และ สายลับ 3 มิติ ช่อง 3 บริษัท ชลลัมพี โปรดักชั่น และยังคงสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กันไป

เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2533 โดยจบการศึกษาจาก คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในปี พ.ศ. 2557 เขามีตวามรักและสนใจในศิลปะตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และได้รับรางวัลการันตีความสามารถมากมาย อาทิ รางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญ จากโครงการอิซูซุเยาวชนสัมพันธ์ ในปี พ.ศ. 2549 รางวัลชมเชยระดับกลุ่มอายุ14-17 ปีการประกวดศิลปกรรมปตท. ครั้งที่ 21 และล่าสุด ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมประเภท 2 มิติ ศิลปะเพื่อเยาวชนไทย Young Thai Artist Award ทั้งยังได้ไปทัศนศึกษา ณ ประเทศฝรั่งเศสเพื่อเปิดโลกทัศน์ให้แก่ตนเองมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ เขายังได้ค้นพบแนวทางของตนเองในการทำงานศิลปะ โดยได้จับมือร่วมกับเพื่อนๆที่รักในศิลปะด้วยกัน และในปี พ.ศ. 2556 ได้จัดนิทรรศการเดี่ยว ภายใต้ชื่อ “Forst Step of DCXIX and The Gang of Star” ณ หลังแรก บาร์

สำรองที่นั่งได้ที่หมายเลข 02 680 9999
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ โทร. 02 680 9999

ปิยะรัตน์ ธีระเดช (กอล์ฟ), ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาดmarcomms1@pullmanbangkokkingpower.com
สราลี นาคพลับพลา (ปอม), เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารการตลาด marcomms2@pullmanbangkokkingpower.com

Related contents:

You may also like...