ยกใจให้สูงเหนือกิเลส

1236433099

ต้องยกใจให้สูงเหนือกิเลสด้วยการทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา การที่จะเดินทางไปสู่เส้นทางสายกลางภายในนั้น
เป็นการเดินสวนกระแสกิเลส กระแสแห่งความทุกข์ทรมาน เพราะฉะนั้นจงมีความสุขและสนุกสนานกับการสวนกระแส
ซึ่งเป็นสิ่งที่จะทำให้กาย วาจา ใจของเราเศร้าหมอง ให้มีความสุขสนุกกับสิ่งนี้ที่จะเอาชนะกิเลส เพราะนี่เป็นหน้าที่ เป็นอาชีพของเรา

รักษาใจของเราอย่าให้อ่อนแอหรือตกต่ำลงไป…ด้วยการหมั่นตรวจตรา กาย วาจา ใจ ให้สะอาด บริสุทธิ์อยู่เสมอ เมื่อใจยิ่งบริสุทธิ์ ก็ยิ่งมีความสุข ยิ่งมีความสุขก็ยิ่งมีกำลังใจในการสร้างความดีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ถ้ากำลังใจของเราตก…เป็นเครื่องวัดว่า กาย วาจา ใจของเราไม่บริสุทธิ์ มีบางสิ่งที่เข้ามาบังคับบัญชาอยู่ในกาย วาจา ใจของเรา ถึงตอนนี้ก็ต้องรีบแก้ไข ต้องเอาชนะให้ได้ให้มีความสุขสนุกกับการทวนกระแสกิเลส กระทั่งเกิดเป็นความคุ้นเคยและก็ชินจนเป็นจริตอัธยาศัยพื้นฐานจิตใจของเราที่มั่นคงยิ่งๆขึ้นไป
ระลึกไว้เสมอว่า กาย วาจา ใจ ที่บริสุทธิ์เท่านั้นถึงจะรองรับความรู้อันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้

โอวาทของพระเทพญาณมหามุนี

Related contents:

You may also like...