กระทรวงแรงงานร่วมมือกับหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน ถวายพระพรออนไลน์ 9,999,999 รายชื่อ

คุณศศมณฑ์ สงวนสิน

กระทรวงแรงงาน ร่วมมือกับ หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน ลงนามบันทึกความตกลงการดำเนินงานร่วมกันในการจัดกิจกรรมถวายพระพรออนไลน์ เพื่อถวายราชสดุดดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ รวมถึงให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและเข้าถึงการถวายพระพรออนไลน์โดยง่ายโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นได้ทั้งระบบแอนดรอยด์และระบบไอโอเอสในการถวายพระพรออนไลน์

จีรศักดิ์ สุคนธชาติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ได้กล่าวว่า “การลงนามบันทึกความตกลงการดำเนินงานร่วมกันในการจัดกิจกรรมถวายพระพรออนไลน์ ระหว่างสำนักงานใต้ร่มพระบารมี ในหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน “เกียรติยศใต้ร่มพระบารมี”กับ กระทรวงแรงงาน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา5 ธันวาคม 2557 ด้วยกิจกรรมถวายพระพรออนไลน์ ถือเป็นความร่วมมือของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานที่พร้อมใจแสดงเจตนารมณ์ในการถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ผ่านระบบออนไลน์ได้โดยง่าย โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นได้ทั้งระบบแอนดรอยด์และระบบไอโอเอสในการถวายพระพรออนไลน์ ซึ่งหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากราษฎรผู้จงรักภักดีเข้าร่วมโครงการ 9,999,999 ชื่อ”

ศุภพสิษฐ์ นวลปานวรชาติ ผู้อำนวยการหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินได้กล่าวว่า “โดยหลักการของหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน ก็เพื่อพัฒนาผู้นำที่เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เสริมสร้างความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในข้อเท็จจริง หลักการและความสำเร็จของการบริหารตามรอยเบื้องพระยุคคลบาท เสริมสร้างผู้นำที่บริหารงานตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้เป็นเสาหลักเพื่อแผ่นดินทั่วราชอาณาจักร เพื่อสันติสุขของประเทศ และ รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ การบริหารงานตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งความคิดเห็นของผู้เข้าศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นแหล่งอ้างอิงเสาหลักเพื่อแผ่นดิน ซึ่งกิจกรรมถวายพระพรออนไลน์ ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราได้แสดงถึงความจงรักภักดีที่มีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

1 (2)

“อยากเชิญชวนให้พี่น้องชาวไทยทุกคนมาร่วมถวายพระพรออนไลน์กันค่ะ เพราะเป็นอีกหนึ่งช่องทางการแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่เรามีต่อพระองค์ท่าน หญิง อยากให้ทุกคนร้อยรวมดวงใจให้เป็นหนึ่งเดียว อย่างน้อยๆ กิจกรรมนี้ก็จะแสดงถึงพลังความจงรักภักดีที่ปวงชนชาวไทยมีต่อพระองค์ท่าน ซึ่งการลงชื่อก็ไม่ยากนะคะ เข้าไปที่ www.mol.go.th, และ king.sso.go.th/king_bless/ มีแบบการ์ดให้เราเลือกถึง 4 แบบ แล้วยังใส่รูปเราลงไปในการ์ดได้อีกด้วยค่ะ อย่าลืมมาร่วมถวายพระพรออนไลน์กันเยอะๆ นะคะ” ศศมณฑ์ สงวนสิน หนึ่งในตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน “เกียรติยศ” รุ่นใต้ร่มพระบารมี กล่าวเชิญชวนด้วยน้ำเสียงภาคภูมิใจ

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:
นส.นริสรา วัชรีวงค์ (เต้)
บมจ. สินทรัพย์ประกันภัย โทร. 02-792-5663

Related contents:

You may also like...