“ธนาคารกรุงไทย” จับมือ “เคทีซี” เปิดตัวโครงการ “KTB NPA PLUS”

KTB NPA PLUS (3)

นายสุชาติ เดชอิทธิรัตน์ (ซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มบริหารทรัพย์สินพร้อมขาย บมจ.ธนาคารกรุงไทย ร่วมกับ นายปิยศักดิ์ เตชะเสน (ขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส – กลุ่มงานผลิตภัณฑ์และช่องทางการจัดจำหน่าย “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดตัวโครงการ “KTB NPA PLUS” ให้สมาชิกสามารถชำระเงินวางประกันค่าซื้อทรัพย์สินพร้อมขาย ผ่านบัตรเครดิตครั้งแรกของธนาคารกรุงไทย พร้อมความสะดวกสบายด้วยระยะเวลาการชำระคืนปลอดดอกเบี้ยสูงสุด 45 วัน และทุกๆ การชำระเงินวางประกัน 25 บาท จะได้รับ 1 คะแนนสะสม Forever Rewards หรือคะแนนสะสม KTC ROP ตลอดอายุสัญญา ณ งานอภิมหกรรมบ้าน-คอนโดและสินเชื่อแห่งปี ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษก

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ออกข่าวในนาม: ฝ่ายสื่อสารองค์กรและธุรกิจสัมพันธ์ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดเพิ่มเติม : กัณฑรัตน์ เจิมจิตรผ่อง โทรศัพท์ 0-2828-5057
สุชาดา วีระสกุลรักษ์ โทรศัพท์ 0-2828-5732
จินุชนันท์ สุขสวัสดิ์ โทรศัพท์ 0-2828-5085
โทรสาร 0-2828-5046
อีเมล์ : ktc_pr@ktc.co.th

Related contents:

You may also like...