เดิน-วิ่ง มินิมาราธอนการกุศล TMB I ING ParkRun 2014

02 ParkRun

เพราะหัวใจที่ดี หัวใจที่แข็งแรง เป็นฟันเฟืองสำคัญในการหล่อเลี้ยงชีวิตเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจนเป็นที่มาของกิจกรรมดีๆ สำหรับปีนี้ในงานเดิน-วิ่งมินิมาราธอนการกุศล “TMB I ING ParkRun 2014” ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘RUN..Make THE Difference’ ซึ่งจัดโดย ทีเอ็มบี ร่วมกับ ไอเอ็นจี แบงก์กิ้ง เอเชีย ประสบการณ์การเดิน-วิ่งในเส้นทาง 3 สวนสวยใจกลางกรุงเทพฯ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2557 ร่วมเดิน-วิ่งที่ส่งผลเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นทุกด้าน เพื่อ Make THE Difference โดยเริ่มต้นจากตัวเองเพื่อสุขภาพกายและจิตใจที่แข็งแรงส่งต่อพลังสู่สังคมไทยโดยรายได้จากการจำหน่ายบัตรไม่หักค่าใช้จ่าย จะมอบให้แก่มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อผ่าตัดให้เด็กที่ป่วยด้วยโรคหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีในวโรกาสที่จะทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษาในปี 2558

ภารไดย ธีระธาดา หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ทีเอ็มบี กล่าวว่า “กิจกรรมเดิน-วิ่งมินิมาราธอน ครั้งนี้จัดขึ้นนับเป็นปีที่ 5 โดยทีเอ็มบีมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนสังคมไทยให้เกิดความคิดที่จะเปลี่ยน..เพื่อให้ชีวิตดีขึ้น สังคมดีขึ้น ด้วยแนวคิด Make THE Difference และที่ได้นำการวิ่งมาสร้างเป็นกิจกรรม ก็เพื่อให้คนส่วนใหญ่สามารถเข้าร่วมได้โดยมีให้เลือกตั้งแต่ 2 กิโลเมตร ในทุกๆปีเราได้ร่วมกันทำสิ่งดีเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมนอกจากการวิ่งเพื่อตัวเอง

สำหรับปีนี้ TMB I ING ParkRun 2014 มีเป้าหมายที่จะหารายได้ เพื่อเป็นทุนในการผ่าตัดผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจ ของมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ เพื่อลดอัตราการเสียชีวิต ทำให้เด็กมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อย่างน้อยกว่า 100 คนขึ้นไป โดยทุนที่ต้องการสำหรับการผ่าตัดเด็ก 1 คน เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท”

“สำหรับการระดมทุนในงานเดิน-วิ่งมินิมาราธอนการกุศล TMB I ING ParkRun 2014 นั้น นอกจากยอดรายได้จากการจำหน่ายบัตรทั้งหมดแล้ว ยังได้เปิดโอกาสให้ทุกคนที่ซื้อบัตรร่วมงาน เข้าไปลงทะเบียนในเว็บไซต์ www.makeTHEdifference.org เพื่อแสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมการวิ่ง และวิ่งจนบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ เพื่อผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจโดยทีเอ็มบีจะสมทบเงินบริจาคเพิ่ม 30 บาท ต่อการลงทะเบียน 1 คน ซึ่งหมายถึง เงินบริจาคเพื่อผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจ 330 บาทต่อการวิ่ง 1 คน และเพื่อให้การวิ่งครั้งนี้เป็นการวิ่งอย่างมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่และมีคุณค่ามากขึ้น ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถ Make THE Difference ด้วยการเพิ่มจำนวนเด็กให้ได้รับการผ่าตัดมากขึ้น ด้วยวิธีง่ายๆ เพียงตั้งและกดแชร์เป้าหมายการวิ่งจาก www.makeTHEdifference.org เชิญชวนให้เพื่อนๆมาร่วมแชร์ หากเป้าหมายของคุณได้รับการแชร์สูงสุดอยู่ใน 10 อันดับแรก คุณจะได้ช่วยผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจได้รับการผ่าตัดเพิ่มขึ้นอีก 1 คนในนามของคุณเอง (TMB จะบริจาคเพิ่ม 20,000 บาท ต่อเด็ก 1 คน รวมยอดเงิน 200,000 บาท ต่อเด็กที่เพิ่มขึ้นทั้งหมด 10 คน) เพื่อให้เด็กๆสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้น โดยคาดว่า การวิ่งครั้งนี้ จะสามารถช่วยกันระดมทุนช่วยการผ่าตัดเด็กที่ป่วยเป็นโรคหัวใจได้มากกว่า 100 คน”

กิจกรรม TMB I ING ParkRun 2014 จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2557 โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท คือ การเดินระยะทาง 2 กิโลเมตร วิ่งระยะทาง 4.5 กิโลเมตร และวิ่งระยะทาง 10 กิโลเมตร ทั้งนี้บุคคลทั่วไปที่สนใจเริ่มต้นวิ่ง นักวิ่งสมัครเล่นและนักวิ่งมืออาชีพที่จะเข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสริมหัวใจแข็งแรงเพื่อผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจ สามารถซื้อบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน ในราคา 300 บาท ที่ไทย ทิคเก็ต เมเจอร์ ทุกสาขา ระหว่างวันที่ 8 กันยายน – 1 พฤศจิกายน 2557 (หรือจนกว่าบัตรจะหมด) โดยผู้วิ่งสามารถรับเสื้อวิ่ง RFID และ BIB ในวัน EXPO Day ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 10:00 น. -18:00 น. ที่ ทีเอ็มบี สำนักงานใหญ่ ถนนพหลโยธิน รายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายบัตรโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆพร้อมเงินสมทบจากทีเอ็มบีจะมอบแก่มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ TMB Call Center 1558
Website : www.makeTHEdifference.org/parkrun และ www.tmbbank.com/parkrun

04 ParkRun 05 ParkRun 10 ParkRun 11 ParkRun 12 ParkRun 14 ParkRun

 

* * * * * *
makeTHEdifference.org
facebook.com/TMB
* * * * * *

สื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ทีเอ็มบี บริษัท แม็กซิม่า คอนซัลแตนท์ จำกัด
สว่างวรรณ, สาลินี, สุดาวรรณ สุจินดา, แสงนภา, ปนัดดา, นวรัตน์
โทร. 02 299-1950, 1953, 02 242 3260 โทร. 02-619-0429-30
อีเมลล์ swangwan.sal@tmbbank.com อีเมลล์ pr@maximacon.com

Related contents:

You may also like...