มูลค่าความเสียหายจากความไม่สงบทางการเมือง

peace-love-hearts

เมื่อเร็วๆนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช)ได้แถลงว่า “จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินว่า เศรษฐกิจของเราจะโตขึ้นทั้งปี เพียงแค่ 1.5%” {1} กรณีนี้มีนัยสำคัญทางเศรษฐกิจเป็นอย่างยิ่ง ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จึงขอนำเสนอตัวเลขเพื่อสังคมและคสช.ได้พิจารณาดังนี้

1. ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติของไทย ณ ปี 2556 อยู่ทีประมาณ 12 ล้านล้านบาท {2}

2. หากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในปี 2557 อยู่ที่ 1.5% ก็จะเป็นเงิน 180,000 ล้านบาท

3. อย่างไรก็ตามอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศอาเซียนในปี 2555 สูงถึง 5.7% {3}

4. ถ้าไทยสงบสุขดังเช่นประเทศเพื่อนบ้านก็น่าจะมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตามค่าเฉลี่ยนี้ แต่หากมองในแง่ลบ ก็น่าจะมีอัตราการเติบโตอย่างน้อย 4% แทนที่จะเป็น 1.5% หากประเทศไทยมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ ณ 4% ก็จะเป็นเงิน 480,000 ล้านบาท

5. ดังนั้นประเทศไทยจึงสูญเสียไปถึงประมาณ 300,000 ล้านบาทจากความไม่สงบทางการเมือที่เกีดขึ้นในระยะที่ผ่านมา ซึ่งเป็นมูลค่ามหาศาลเป็นอย่างยิ่ง ความสูญเสียนี้ย่อมส่งผลต่อสังคมโดยเฉพาะประชาชนคนเล็กคนน้อยที่จะมีรายได้ฝืดเคือง ทำให้ประชาชนต้องพึ่งพิงและขึ้นต่อรัฐมากขึ้น และย่อมส่งผลต่อความสงบสุขในสังคมโดยอาจมีอัตราเพิ่มขึ้นของอาชญากรรมตามมา อย่างไรก็ตามข้าราชการและพนักงานเอกชนที่รับเงินเดือนประจำ อาจไม่ได้รับผลกระทบจนกว่าองค์กรที่ตนทำงานอยู่จะได้รับผลกระทบจนต้องลดคน ลดเงินเดือนก่อน

6. ความสูญเสียถึง 300,000 ล้านบาทนี้ หากเทียบกับราคาที่อยู่อาศัยในประเทศไทย ณ ราคา 1 ล้านบาทต่อหน่วยโดยเฉลี่ย ก็จะเท่ากับการทำให้บ้านและห้องชุดราบพนาสูญไปถึง 300,000 หลัง แต่หากเทียบกับราคาบ้านเฉพาะในกรุงเทพมหานครที่ค่าเฉลี่ย 3 ล้านบาทต่อหน่วย ก็เท่ากับการสูญเสียบ้านและห้องชุดไป 100,000 หน่วยนั่นเอง

7. หากเปรียบเทียบในอีกแง่หนึ่ง ความสูญเสียมูลค่า 300,000 ล้านบาทนี้ ก็เท่ากับการสูญเสียอาคารสำนักงานใหญ่ของธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) ซึ่งมีมูลค่าราว 6,000 ล้านบาท ไปถึงประมาณ 50 อาคารเลยทีเดียว

8. ความสูญเสียนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้น เพราะทำให้เกิดการสูญเสียต่อเนื่อง เช่นในส่วนของการท่องเที่ยว เมื่อนักท่องเที่ยวต่างชาติมาท่องเที่ยวน้อยลง ทำให้รายได้จากการท่องเที่ยวในด้านต่าง ๆ ในแต่ละปีลดลง และยิ่งนักท่องเที่ยวเบนเข็มไปที่อื่นแล้ว โอกาสที่จะกลับมาก็คงต้องใช้เวลา และทำให้การรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวกลับมาต้องสิ้นเปลืองเวลาและงบประมาณไปอีกมหาศาล

บทเรียนนี้น่าจะสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาบ้านเมืองนั้นควรทำตามกติกาในรัฐสภามากกว่าที่จะออกนอกกติกาและสร้างความเสียหายอย่างมหาศาลต่อประเทศชาติ และประชาชน และคงต้องใช้เวลาเยียวยาอีกนานทีเดียว แต่จากการหยุดกิจกรรมทางการเมืองข้างถนนเช่นในห้วงหลายเดือนที่ผ่านมา ซึ่งรวมการปิดกรุงเทพมหานคร และการแห่แหนเดินขบวนไปในที่ต่าง ๆ การยึดสถานที่ราชการจำนวนมาก บ้านเมืองในขณะนี้จึงสงบสุขลง บทเรียนนี้จึงชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นที่ต้องยึดถือกติกาประชาธิปไตยโดยเคร่งครัด

อ้างอิง

{1} คำต่อคำ“ประยุทธ์ จันทร์โอชา” รายการคืนความสุขให้คนในชาติ 4 กรกฎาคม 2557 http://goo.gl/wbhl45

{2} ตัวเลขเบื้องต้น www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=95

{3} ASEAN GDP remains robust, backed by services www.asean.org/news/asean-secretariat-news/item/asean-gdp-remains-robust-backed-by-services

ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

Thanks to images from http://inspirationalstorytellers.com/wp-content/uploads/2013/04/peace-love-hearts.jpg

Related contents:

You may also like...