ปลูกป่าชายเลนความสำคัญเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน โรงแรมเรเนซองส์ เกาะสมุย รีสอร์ทแอนด์สปา

CSR Ren Samui team

เกาะสมุย รีสอร์ทแอนด์สปามีความยินดีที่จะเปิดตัวโครงการป่าชายเลนในเกาะสมุยเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่างภาคภูมิใจ Marriott International และ IUCN(สหภาพนานาชาติสำหรับการสนทนาทางธรรมชาติ) เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนในการเปิดตัวโครงการป่าชายเลนภายใต้ความร่วมมือนี้รวมเป็น 12 ทูต (ผู้ร่วมงาน) จับมือร่วมมุ่งหน้าเดินทางไปยังพื้นที่ของป่าพรุยาวพื้นที่ที่เป็นหัวใจของป่าโกงกาง ซึ่งทางรีสอร์ทมีความตื่นเต้นเป็นอย่างมากที่ได้ร่วมปลูกต้นโกงกาง ถึง 200 ต้น หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมกันทำความสะอาดผืนป่าและพื้นที่บริเวณโดยรอบไม่ให้มีการทิ้งขยะที่สร้างมลภาวะ นอกจากนั้นยังได้ซ่อมแซมสะพานคนข้ามภายในบริเวณนั้นด้วย ทางรีสอร์ทได้เล็งเห็น

เช่นเดียวกับทุกที่ในด้านของจุดประสงค์ความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญสำหรับมาก และเป็นช่องทางหนึ่งที่จะเกิดการสื่อสารกับสังคมได้ โดยผู้ร่วมเข้างานได้ร่วมกันจัดทำบอร์ดเพื่อการศึกษา ในด้านของประโยชน์ที่ปลูกป่าโกงกางไม่ว่าจะเป็น ก่อให้เกิดที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆใต้ต้นโกงกางรวมทั้งชีแจงวัตถุประสงค์ภายใต้ความร่วมมือกันระหว่างแมริออทอินเตอร์เนชั่นแนลและ IUCN ด้วยการอุทิศตนเพื่อความสะอาดของเกาะสมุยรีสอร์ทแอนด์สปา จะทำการเข้าไปสำรวจทุกเดือนเพื่อที่จะทำให้การดูแลรักษาอนุรักษ์ป่าชายเลนอย่างต่อเนื่องรวมถึงการดูแลรักษาสะพานเช่นเดียวกับการปลูกป่าชายเลน ในระยะเวลาทุกๆ 3 เดือน เพื่อให้กิจกรรมมีสืบต่อไปได้เพิ่มโปรแกรมการปลูกป่าชายเลนเข้าไปในโปรแกรมการท่องเที่ยวแบบผจญภัย ทั้งนี้เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสภาพแวดล้อมตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับภูมิภาคนอกจากจะสร้างความเพลิดเพลินกับการท่องเที่ยวพักผ่อนในวันหยุด มันจะกลายเป็นประสบการณ์ที่มีความหมายมากยิ่งขึ้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ +662-656-7707

Fixing broken bridge 2 Mangrove planting 1 Mangrove planting 2 New education board 2 New education board

Stephanie Anantachotkakul | PR Manager | JW Marriott Hotel Bangkok ● Courtyard by Marriott Bangkok ● Renaissance Koh Samui Resort & Spa | 4 Sukhumvit Road Soi 2, Bangkok 10110, Thailand | t +66 2656 7700 ext. 4392 | f + 66 2656 9831 | e stephanie.a@marriott.com | w jwmarriottbangkokhotel.com l courtyardbangkok.com l renaissancekohsamui.com

Related contents:

You may also like...