วรวรรธน์ เตชะมนตรีกุล

K.Jobb--Voravat-adidas-Thailand2

คุณจ็อบ - วรวรรธน์ เตชะมนตรีกุล ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัท อาดิดาส (ประเทศไทย) จำกัด

เกี่ยวกับ อาดิดาส

อาดิดาสเป็นแบรนด์กีฬาชั้นนำระดับโลก ผู้ออกแบบ พัฒนา ผลิตภันฑ์ด้านรองเท้ากีฬา เสื้อผ้า และ เครื่องประดับ โดยมีพันธกิจหลักในการดำรงฐานะแบรนด์กีฬาชั้นนำของโลก โดยแบรนด์สินค้าที่ประกอบไปด้วย รีบอค เทเลอร์เมด ร็อกพอร์ท  และรีบอค-ซีซีเอ็ม ฮ็อกกี้

 

เกี่ยวกับ อาดิดาส กรุ๊ป

อาดิดาส ผู้ผลิตและออกแบบชุดกีฬา รองเท้า และอุปกรณ์กีฬาระดับโลก เป็นแบรนด์กีฬาชั้นนำ ของโลก อาดิดาสเป็นหนึ่งในแบรนด์ของอาดิดาสกรุ๊ป ซึ่งมีแบรนด์สินค้าที่ประกอบไปด้วย รีบอค เทเลอร์เมด ร็อกพอร์ท  และรีบอค-ซีซีเอ็ม  ฮ็อกกี้ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมือง แฮร์โซเกเนารัช ในประเทศเยอรมันนี โดย อาดิดาสมีพนักงานทั่วโลกกว่า 50,000 คน โดยเมื่อปี 2556 มียอดขายกว่า 14.5 พันล้านยูโร

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ:

เดชาวุธ วุฒิศิลป์ / ฤทัยวรรณ ศิลปาจารย์

กอริน แฮร์ริส

โทรศัพท์ 0-2343-6000 ต่อ 181 /  067

อีเมล์ dechavut@golinharris.com / ruthaiwan@golinharris.com