เลี้ยงแสดงความยินดี ในโอกาสรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

Blue River oo

วิภาดา ธรรมาวรานุคุปต์ ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทบลูริเวอร์คอร์ปอเรชั่น เป็นเจ้าภาพจัดงานแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ วรวิทย์และพัชรา วีรบวรพงศ์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพายปฐมดิเรกคุณาภรณ์ (ป.ภ.) ประจำปี 2556 โดยมี ประจักษ์-ละออ ตั้งคารวคุณ, สุพัตรา ชัยวรวิทย์กุล, อนงค์รัตน์ ฉัตรจุฑามาส และ ศรีสะอาด ชั้นสามารถ ร่วมแสดงความยินดี ที่เลอ นอร์มังดี โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล เมื่อเร็วๆ นี้

# # # # #

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
จิตตาภา อาชาเทวัญ 089 480 4514, วศินี อ่องจริต 086 559 9198, ฐิตา จันทรรัตน์ 084 156 3737
บริษัท พับบลิค ฮิต จำกัด โทร. 02 252 5699 แฟ็กซ์ 02 252 5698

Related contents:

You may also like...