โอเอซิสสปา(ประเทศไทย)ร่วมลงนามมุ่งพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่ธุรกิจสปาอย่างมืออาชีพ

mou-Oasis-Spa-RMUIT-phuket-11

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณรงค์  ผลวงศ์ รองอธิการบดีและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต  ศรีภูธร คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (RMUIT) วิทยาเขตสกลนครและ นายภาคิน พลอยภิชา ประธานกรรมการ

โอเอซิสสปา (ประเทศไทย)  ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการมุ่งพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพและความงาม สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยการสนับสนุนการฝึกปฏิบัติงานและโครงการคัดสรรบุคลากรเข้าร่วมทำงานในโอเอซิสสปาทั้ง 10 สาขาทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆทั้งสิ้น ณ  โอเอซิส สกายบรีซ

Related contents:

You may also like...