ศาสตร์โยคะ มิใช่แค่เพียงการออกกำลัง หากเป็นการฝึกเพื่อพัฒนาร่างกายและจิตใจ

S4

ในยุคที่ผู้คนให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพ บวกกับความนิยมที่แพร่หลายของศาสตร์โยคะ ที่มิใช่เป็นแค่เพียงการออกกำลังกาย หากเป็นการฝึกเพื่อพัฒนาร่างกาย และจิตใจ ตลอดจนปรับความสมดุลให้เกิดขึ้นทั้งร่างกาย และ จิตใจ ล่า สุดศุโขโยคะ และ โยคะ แอนด์ มี สร้างปรากฎการณ์ใหม่ของวงการโยคะ เปิดตัวคลาสใหม่ล่าสุด ด้วยการมีครูสอนร่วมกัน 2 คนในคลาส ภายใต้โปรแกรม “Co-Teacher” เพื่อสร้างความประทับใจ พร้อมเสริมศักยภาพการฝึกโยคะสำหรับกลุ่มผู้เริ่มต้นฝึกได้อย่างสมบูรณ์แบบเริ่มต้นเดือนกรกฎาคมนี้

ครูเอก-พงศ์พิพัฒน์ เกียรติประพิณ ผู้ร่วมก่อตั้งและครูผู้เชี่ยวชาญของศุโขโยคะ และโยคะ แอนด์ มี กล่าวที่มาของการทำคลาส Co-teacher ซึ่งเกิดจากพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงนำแนวคิดมาจากการที่พระองค์ท่านเสด็จไปทรงฝึกโยคะ เพื่อศึกษาเทคนิคเพิ่มเติมที่สตูดิโอโยคะในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

“ตามปกติเมื่อพระองค์ท่านเสด็จเยือนต่างประเทศ ทุกครั้งจะเสด็จไปตามสตูดิโอโยคะต่างๆ เพื่อไปทรงฝึกและศึกษาเทคนิคเพิ่มเติม เมื่อหลายเดือนก่อนทรงไปฝึกโยคะที่กรุงลอนดอน โดยปกติในชั้นเรียนโยคะจะมีครูผู้สอนเพียง 1 ท่าน แต่ในวันนั้นมีครูอีกหนึ่งคนที่เข้ามาเสริมในคลาส เพื่อช่วยดูแลและปรับท่าทางของนักเรียนที่เป็นผู้ฝึกได้อย่างทั่วถึง จึงมีพระดำริให้นำแนวคิดนี้มาพัฒนาต่อยอด โดยเริ่มที่ศุโขโยคะเป็นแห่งแรก เพื่อเป็นการดูแลผู้ฝึกโยคะในชั้นเรียนปกติ เนื่องจากคลาสที่ศุโขโยคะจะมีผู้เริ่มต้นฝึกเพิ่มเข้ามาตลอดเวลา ฉะนั้นเขาจะได้รับการฝึกโยคะที่ถูกต้องและถูกวิธี รวมทั้งได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดโดยทั่วถึงกัน”

14

ครูเอกเผยว่า ปกติคลาสโยคะที่มีครูสอนร่วมกัน 2 คน โดยมากจะเป็นคลาสพิเศษที่เป็นเวิร์คช็อป สำหรับผู้ที่ฝึกโยคะมาจนเชี่ยวชาญ และต้องการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม โดยมีครูโยคะชื่อดังระดับมืออาชีพจากหลากหลายประเทศมาเป็นผู้ฝึกสอนเทคนิค ใหม่ๆ ซึ่งคลาสลักษณะนี้จะได้รับความสนใจจากผู้ฝึกโยคะเป็นจำนวนมาก ทำให้ต้องมี Co-teacher เข้ามาช่วยครูฝึกหลัก และจากประสบการณ์ที่คร่ำหวอดในวงการโยคะมานับ 10 ปี ก็ไม่เคยพบสตูดิโอโยคะที่ใดมี Co-teacher ในคลาสปกติมาก่อน เนื่องจากการทำคลาสลักษณะนี้มีปัจจัยหลายอย่างที่อาจเป็นข้อจำกัด ทั้งในแง่ของธุรกิจซึ่งต้องมีการลงทุนในเรื่องของจำนวนครูที่เพิ่มมากขึ้น ที่สำคัญครูที่เข้ามาเสริมต้องทำความเข้าใจในบทบาทของการเป็น Co-teacher ที่จะเป็นอีกกลไกสำคัญในการช่วยเพิ่มพูนทักษะให้ผู้ฝึกโยคะมีพัฒนาการที่ดีขึ้น

“ก่อนจะสอนร่วมกันครูทั้งสองต้องมีการเตรียมการสอนมาเป็นอย่างดี และแบ่งแยกบทบาทหน้าที่กันอย่างชัดเจน เพื่อให้การสอนราบรื่น และสามารถสอนได้อย่างสัมพันธ์กัน ครูหลักจะเป็นผู้อธิบายรายละเอียดท่าทางต่างๆ ในขณะที่ Co-teacher จะเป็นผู้สาธิตแสดงท่าทางต่างๆ เพื่อให้ผู้ฝึกเห็นภาพชัดขึ้น และสามารถฝึกท่าทางต่างๆ ได้อย่างถูกต้องไปพร้อมๆ กัน เพื่อให้ผู้ฝึกโยคะได้รับประโยชน์สูงสุด

“เนื่องจากที่ผ่านมาในคลาสปกติที่มีครูเพียงคนเดียวนั้น บางครั้งแม้จะเห็นว่าผู้ฝึกบางคนมีจุดบกพร่องในบางท่า แต่ความที่จำนวนผู้ฝึกที่มีมากในคลาส บวกกับระยะเวลาในห้องที่มีจำกัด ก็อาจทำให้ช่วยแก้ไขจุดบกพร่องของผู้ฝึกไม่ทั่วถึง ดังนั้นการมี Co-teacher เข้ามาช่วยเสริมในคลาส จะช่วยในการปรับท่าที่ถูกต้อง และจัดระเบียบร่างกาย รวมถึงการหายใจให้ถูกต้อง ตลอดจนแสดงเห็นถึงความใส่ใจผู้ฝึกที่เพิ่มมากขึ้น และการดูแลได้อย่างทั่วถึงขึ้น ช่วยให้การฝึกโยคะในแต่ละคลาสเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์แบบมากขึ้น” ครูเอกบอกจุดเด่นที่เป็นความพิเศษของโปรแกรมล่าสุด ที่แม้จะมีผู้ฝึกใหม่เพิ่มเข้ามาในคลาสทุกวัน Co-teacher ก็สามารถช่วยดูแล และแนะนำตั้งแต่เริ่มเข้าคลาส ส่วนผู้ที่เคยฝึกอยู่ก่อนแล้ว ก็จะฝึกท่าทางต่างๆได้ดี และมีความชำนาญมากขึ้น รวมทั้งได้รับคำแนะนำเพื่อช่วยแก้ไขในจุดที่บกพร่องได้อย่างตรงจุด

S3

สำหรับผู้เริ่มต้นฝึกและผู้ที่ใส่ใจสุขภาพ ที่ต้องการฝึกฝนโยคะอย่างถูกวิธี ตลอดจนได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด สามารถร่วมฝึกโยคะในโปรแกรม Co-teacher ซึ่งจะมีในคลาสโยคะบำบัดต่างๆ อาทิ โยคะร้อน, Leg therapy, Back therapy เป็นต้น

เปิดรับประสบการณ์การฝึกโยคะในรูปแบบใหม่ล่าสุด ที่จะมอบพัฒนาการในการฝึกโยคะได้อย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมการดูแลเอาใจใส่อย่างเต็มเปี่ยม ได้ที่ศุโขโยคะ เลขที่ 904 ถนนสุโขทัย ดุสิต กทม 10300 (บริเวณสวนหลังร้านศิลปาชีพ 904) โทร.02-243-1773-4 และ โยคะ แอนด์ มี (Yoga & Me) เปิดบริการแล้วทุกวันที่ CDC คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ เฟส 2 ชั้น 2 (บน MaxValuซูเปอร์เซ็นเตอร์)
สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 02-102-2975-6

S12

บริษัท พับบลิค ฮิต จำกัด
จิตตาภา อาชาเทวัญ
เบอร์โทร : 089-480-4514

Related contents:

You may also like...