“ ดีเป็นบ้า!”

นิทรรศการ : ดีเป็นบ้า
ศิลปิน : สุธี คุณาวิชยานนท์
วันที่ : 15 มีนาคม 2555 – 21 เมษายน 2555
สถานที่ : นัมเบอร์วันแกลลอรี่

15 มีนาคม 2555 – 21 เมษายน 2555 นัมเบอร์วันแกลลอรี่ ยินดีนำเสนอนิทรรศการ “ ดีเป็นบ้า!” โดย สุธี คุณาวิชยานนท์ ที่ว่า “ดีเป็นบ้า!”มันดีงามเลิศเลอขนาดไหน ถึงได้ “เป็นบ้า” ดีเป็นบ้า! คือชื่อชวนคิดชวนให้ค้นหาความจริงแท้ ดีและงาม ดีเป็นบ้า! คือยำใหญ่ทางความคิดของสุธี คุณาวิชยานนท์ ทั้งเรื่องประวัติศาสตร์ การเมืองและวัฒนธรรม ด้วยความเชื่อในเรื่องเอกภาพของความแตกต่างแปลกแยก แม้ว่าแต่ละเรื่องในนิทรรศการจะดูเหมือนว่าไม่เข้ากัน แต่เมื่อถูกจัดวางร่วมกัน สุนทรียภาพและความหมายบางอย่างอาจบังเกิดขึ้น

 

ผลงานประกอบด้วยเรื่องราวของ

•การผสมผสานอย่างพิสดารของมรดกไทย ระหว่างนวดแผนโบราณกับมวยไทย

•ความคิดและค่านิยมที่ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์ (ผ่านชื่อภาพยนตร์แนวบู๊ โป๊และโรแมนติค)

•คำพูดและวาทะที่สะท้อนความรู้สึกนึกคิดของสังคมในเรื่องวัฒนธรรมและการเมือง เช่น “เพราะเธอว่าฉันเป็น ฉันจึงเป็นอยู่”, “ช้าเร็วก็ปวดร้าว”, “อยากเลิกอยาก”, “ถอยไม่ได้ ไปไม่ถึง”, “ฝูงสัตว์ต้องต้อน ฝูงชนต้องนำ”, “โลกที่ไร้การเมือง”

•ประเทศไทยที่อยู่ในสภาพหัวทิ่ม

ผลงาน 3 มิติ ศิลปะแนวตอบสนองสองทางและจิตรกรรมแต่ละชิ้นจะทำหน้าที่กระตุ้นให้คนดูคิดและประติดประต่อเรื่องและความหมายด้วยตัวเอง ซึ่งอาจมีเรื่องและความหมายที่แตกต่างกันตามจริต รสนิยม โลกทัศน์และประสบการณ์ของแต่ละคน

 

 

 

 

Related contents:

You may also like...