ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา

nattakij-cpn

ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่:
ชินาภา ประวัง (ตุ๊กติ๊ก) แผนกประชาสัมพันธ์ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
โทร. 02-667-5555 ต่อ 4112 / 081-966-1506 โทรสาร 0-2264-5575 Call Center 0-2635-1111
E-Mail: prchinapa@cpn.co.th / pr.ho@cpn.co.th Website: www.cpn.co.th / presscenter

Related contents:

You may also like...