ธนากร เกษตรสุวรรณ

Mr.Dhanakorn Kasetrsuwan

ธนากร  เกษตรสุวรรณ ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท เล-ซี-บอย (ประเทศไทย) และบริษัท โกลบิซ เวนเจอร์ จำกัด

Yupa    Sodsangsook

PR Consultant

One-Nine Media Co.,Ltd.

Mobile : 086 888 2323

Fax : 02 985 2426

E-mail :yupa.sod@gmail.com

Related contents:

You may also like...