นำศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาผนึกจังหวะดนตรี

BLA คีตะมวยไทย 2_Resize

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หนึ่งในผู้นำธุรกิจประกันชีวิตและสถาบันการเงินระดับประเทศ ร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ
“บีแอลเอ แฮปปี้ ไลฟ์ คีตะมวยไทย” ส่งเสริมให้ประชาชนใส่ใจสุขภาพควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทย อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ

ที่ห้องบอลรูม 2 โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท กรุงเทพ นายแพทย์ เกษม เวชสุทธานนท์ ผู้อำนวยการกองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และ คุณโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในการแถลงข่าวโครงการ “บีแอลเอ แฮปปี้ ไลฟ์ คีตะมวยไทย” (BLA Happy Life – Thai Boxing Aerobic) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพของคนไทย ให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี โดยการประยุกต์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาผสานท่วงท่าและลีลาการเต้นประกอบจังหวะดนตรี เพื่อให้ประชาชนออกกำลังกายได้อย่างสนุกสนานมากยิ่งขึ้น ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพและชูเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยได้อย่างลงตัว

BLA คีตะมวยไทย 3_Resize

นายแพทย์ เกษม เวชสุทธานนท์ ผู้อำนวยการกองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า “กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีพันธกิจในการเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงให้กับประชาชนชาวไทยทุกกลุ่มอายุ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยชรา จึงมีความยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการบีแอลเอ แฮปปี้ ไลฟ์ คีตะมวยไทย ซึ่งเป็นการผสมผสานศิลปวัฒนธรรมไทยและการออกกำลังกายแบบแอโรบิกเข้าด้วยกัน ซึ่งเราเรียกว่า “คีตะมวยไทยแอโรบิก” ทางกองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพได้ให้คำแนะนำท่าทางต่างๆ ที่ถูกต้องตามหลักการมวยไทย ทั้งการออกหมัด การเตะ การต่อย การศอก รวมถึงให้ข้อมูลความรู้ทางซึ่งเป็นความชำนาญของกองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ซึ่งประชาชนสามารถนำไปออกกำลังกายได้อย่างถูกวิธี ทั้งยังเป็นโครงการรณรงค์เพื่อสุขภาพผ่านวิธีการออกกำลังกายที่สร้างสรรค์และมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์ศิลปะการป้องกันตัวของไทยไปพร้อมๆ กัน”

คุณโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “กรุงเทพประกันชีวิตมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่นำไปสู่ชีวิตที่มีความสุขมากกว่า จึงได้ร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ริเริ่มโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ที่มีความสร้างสรรค์ สนุกสนาน สามารถเข้าถึงประชาชนได้ทุกเพศ ทุกวัย ‘บีแอลเอ แฮปปี้ ไลฟ์ คีตะมวยไทย’ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คนไทยทุกกลุ่ม ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสุขภาพและหันมาออกกำลังกายผ่านการเคลื่อนไหวประกอบเสียงเพลงด้วยท่วงท่าที่ถูกต้องเหมาะสมและร่วมสมัย ทำให้สุขภาพแข็งแรง ทั้งยังมีส่วนช่วยสืบสานศิลปวัฒนธรรมที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณอย่างแม่ไม้มวยไทยไปในตัว โดยกรุงเทพประกันชีวิตได้ส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องมาตลอด เพราะการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ทำได้ง่าย ปฏิบัติได้ง่าย และทำได้ทุกคน ทุกที่ทุกเวลา และทำให้ทุกคนมีสุขภาพดี เพื่อใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข”

ภายใต้โครงการบีแอลเอ แฮปปี้ ไลฟ์ คีตะมวยไทย ประกอบไปด้วยกิจกรรมมากมาย เพื่อให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม ทั้งการจัดกิจกรรม “Training the Trainers” เพื่ออบรมครูสอนเต้นในชุมชน และสร้างเครือข่ายผู้ถ่ายทอดความรู้ในการออกกำลังกายด้วยการเต้นคีตะมวยไทยที่ถูกต้อง โดยมีกองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณะสุข เป็นที่ปรึกษาในการจัดหลักสูตร ซึ่งจะจัดขึ้นทั่วประเทศไทยครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 4 ภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดชลบุรี ในระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนโดยแต่ละรุ่นรับจำนวนจำกัดไม่เกิน 40 คน

BLA คีตะมวยไทย 1_Resize

บริษัทฯยังมีโครงการเดินสายลงพื้นที่เพื่อรณรงค์การออกกำลังกายอย่างถูกต้องด้วยการเต้นคีตะมวยไทยแอโรบิก ในกรุงเทพมหานครและทั่วประเทศตลอดทั้งปี โดยจะมีกิจกรรมแนะนำท่าเต้นคีตะมวยไทยที่ถูกต้อง การจัดแสดงนิทรรศการ พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักและวิธีการออกกาลังกายที่ถูกต้อง ตลอดจนการสาธิตการออกกาลังกายอย่างง่ายให้กับประชาชน

เพื่อให้โครงการ บีแอลเอ แฮปปี้ ไลฟ์ คีตะมวยไทย เข้าถึงคนในยุคปัจจุบันง่ายขึ้น บริษัทฯ ได้จัดทำเพลงคีตะมวยไทย แอโรบิก “ลุกสู้” และมิวสิค วีดีโอ แนะนำท่าคีตะมวยไทยแอโรบิกโดยเฉพาะ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถนำไปใช้ออกกำลังกายได้ฟรีทั่วประเทศ อีกทั้งนำท่าเต้นไปพัฒนาการเต้นคีตะมวยไทยแอโรบิกเพื่อประกวด ในรูปแบบวีดีโอ คลิป ภายใต้ชื่อ ‘บีแอลเอ แฮปปี้ ไลฟ์ คีตะมวยไทย…เต้นล่าไลค์ ลุ้นเงินแสน’ สามารถร่วมสนุกและลุ้นชิงเงินรางวัลได้เพียงจัดทีมมาให้ครบ 4 – 8 คน และใช้เพลง ‘ลุกสู้’ ประกอบการเต้น โดยมีท่าคีตะมวยไทยบังคับ 5 ท่า ความยาวของคลิปไม่เกิน 5 นาที แล้วส่งมาที่ www.facebook.com/BLAHappyLife หรือ อีเมล์ blahappylife@gmail.com ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2557 สำหรับคลิปวิดีโอที่มียอดการกด Like มากที่สุด 3 อันดับ และเต้นได้ถูกต้องตามกติกา รับเงินรางวัลทีมละ 5,000 บาท โดยทีมที่ได้ยอด Like สูงที่สุดในแต่ละภาคและในกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 5 ทีมจะได้เข้ามาร่วมชิงความเป็นหนึ่งและลุ้นเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท ในเดือนธันวาคม 2557

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อกองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โทร.02-590-4582 หรือ ส่วนสื่อสารองค์กร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2777 8537

ภูมิภัทร โภชฌงค์ (โดนัท)
โทร 02 – 204 – 8239 หรือ 081 – 846 – 5964
phumiphat.poshchongke@vervethailand.com

Related contents:

You may also like...