มินิคอนเสิร์ต “มูลนิธิรามาธิบดีเพื่อผู้ป่วยยากไร้” เพื่อโครงการพัฒนาอาคารและจัดหาเครื่องมือแพทย์เพื่อผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลรามาธิบดี

คุณหญิงอิสริยาภรณ์ ปัญจมานนท์

ชมรมเส้นสายบนลายไหมด้วยใจภักดิ์ โดย คุณหญิงอิสริยาภรณ์ ปัญจมานนท์ พร้อม ม.ล ปุณยนุช เกษมสันต์ และ คุณสุรัศมิ์พรรณ ดุลยจินดา คณะกรรมการร่วมจัดมินิคอนเสิร์ต “มูลนิธิรามาธิบดีเพื่อผู้ป่วยยากไร้” เพื่อโครงการพัฒนาอาคารและจัดหาเครื่องมือแพทย์เพื่อผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลรามาธิบดีโดยมีนักร้องกิตติมศักดิ์ร่วมขับกล่อมบทเพลงที่เป็นต้นฉบับ อาทิ จิตติมา เจือใจ กับบทเพลงหัวใจมีปีก มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบเป็นจำนวนเงินถึง 106,840 บาท มอบให้มูลนิธิรามาธิบดี โดยมี โดยมี รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นผู้รับมอบ

ภายในงานคราคั่งด้วยเหล่าเซเลบริตี้และผู้มีชื่อเสียงในวงสังคมต่าง อาทิ หม่อมราชวงศ์เอื้อมพันธ์ สุขสวัสดิ์ พึ่งบารมี, กอบชื่น หุตะสิงห์, ภิญญา คุณานนท์, ณัฐนันท์ นันทสุรเสรฐ, นภาดา สุขกฤต และแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานอย่างคับคั่ง สร้างบรรยากาศที่อบอุ่นใจให้กับผู้ป่วยเป็นอย่างยิ่ง อิ่มเอมใจด้วยความรักความกรุณาที่คนไทยมีให้แแก่กันอยู่เสมอ ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี

คุณหญิงอิสริยาภรณ์ ปัญจมานนท์ 01

คุณหญิงอิสริยาภรณ์ ปัญจมานนท์ 04

คุณหญิงอิสริยาภรณ์ ปัญจมานนท์ 06

คุณหญิงอิสริยาภรณ์ ปัญจมานนท์ 08

คุณหญิงอิสริยาภรณ์ ปัญจมานนท์ 07

10264131_1463353923910635_7464978496846128537_o

คุณหญิงอิสริยาภรณ์ ปัญจมานนท์ 03

คุณหญิงอิสริยาภรณ์ ปัญจมานนท์ 05

10446648_1463204843925543_3284216384774658619_n

คุณหญิงอิสริยาภรณ์ ปัญจมานนท์ 02

Related contents:

You may also like...