ฉลองยศ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ “จุตตถดิเรกคุณาภรณ์”

Photo_คุณอัจฉรา รับพระราชทานเครื่องราชฯ

วันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2557 นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้น “จุตตถดิเรกคุณาภรณ์” (จ.ภ.) ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศุภชัย ฐิติอาชากุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเป็นผู้อัญเชิญเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ด้วยนางอัจฉรา ตั้งมติธรรม เป็นผู้อุทิศตนกระทำความดีความชอบ อันเป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่องเพื่อประเทศชาติและประชาชน โดยบริจาคทุนทรัพย์ส่วนตัวให้กับโรงพยายาบาลธรรมศาสตร์ฯเพื่อปรับปรุงห้องผู้ป่วยพิเศษหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกและข้อ ชั้น 6 อาคารกิตติวัฒนา ระยะที่ 2 เมื่อปี 2555

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
ประทุมทิพย์ รอดเจริญ (น้อง)
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์อาวุโส บมจ.ศุภาลัย
โทร. 02-725-8888 ต่อ 117 , 086-776-1088, 081-795-9275
กัลยพัชร บัตรสมบูรณ์ (พลับ)
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ บมจ.ศุภาลัย
โทร. 02-725-8888 ต่อ 509

Related contents:

You may also like...