คุณอัจฉรา ตั้งมติธรรม รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ “จุตตถดิเรกคุณาภรณ์”

Photo_คุณอัจฉรา-รับพระราชทานเครื่องราชฯ-1ศุภาลัย

ณ วันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2557 นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้น “จุตตถดิเรกคุณาภรณ์”  (จ.ภ.) ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศุภชัย ฐิติอาชากุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เป็นผู้อัญเชิญเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ด้วยนางอัจฉรา ตั้งมติธรรม เป็นผู้อุทิศตนกระทำความดีความชอบ อันเป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่องเพื่อประเทศชาติและประชาชน โดยบริจาคทุนทรัพย์ส่วนตัวให้กับโรงพยายาบาลธรรมศาสตร์ฯ  เพื่อปรับปรุงห้องผู้ป่วยพิเศษหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกและข้อ  ชั้น 6  อาคารกิตติวัฒนา ระยะที่ 2   เมื่อปี 2555

Related contents:

You may also like...