โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ มอบทุนการศึกษา ภายใต้โครงการ “Seedlings”ประจำปี 255

Scholarship-Presentation-2014-2-11

นพรัตน์ อำภา ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ (กลาง) มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2557 ให้แก่เด็กนักเรียนในโครงการ “Seedlings” หนึ่งในโครงการรับผิดชอบต่อสังคมหรือ (CSR) ของโรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ ที่มีปรัชญาใส่ใจต่อชุมชนท้องถิ่นและคำนึงถึงสภาพแวดล้อมที่ดีในชุมชน จำนวน 12 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 182,000 บาท แก่นักเรียนจากมูลนิธิดวงประทีป และสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและเรียนดี เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้โอกาสทางการศึกษา พร้อมโอกาสฝึกงานกับองค์กรในอนาคตสำหรับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือก โดยมี ทีมผู้บริหารของโรงแรมฯ ร่วมแสดงความยินดี ณ โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ เมื่อเร็วๆ นี้

แผนกประชาสัมพันธ์

นาราวดี  สว่างฤทธิ์
ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์: +66 (0) 2679 1200 ต่อ 1216
โทรสาร: +66 (0) 2 679 1188
อีเมล์: naravadee.sw@banyantree.com
ณัฐพร เดชผิว
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์: +66 (0) 2679 1200 ต่อ 1225
โทรสาร: +66 (0) 2 679 1188
อีเมล์: nattaporn.dechpiew@banyantree.com

Related contents:

You may also like...